Detta event är passerat och inte längre aktuellt

Du hittar aktuella event och kurser här: Kalendarium. Är du intresserad av denna kurs specifikt, kontakta oss!

Kategorier:

Trafiken är ett konstant problem i städer och i glesbygd. Brist på kollektivtrafik, dålig tillgänglighet, trafikstockningar, dyra investeringar och stora påfrestningar på miljön. Hur kan vi lösa problemen på ett ekonomiskt, resurseffektivt och miljövänligt sätt?

CykelSeminariet arrangeras av Naturskyddsföreningen i samarbete med Ekocentrum och vänder sig till myndigheter, beslutsfattare, forskare och näringsliv.

Program 18 november:

13.00 Varför kollaborativ konsumtion? – Eva Eiderström, avdelningschef Handla Miljövänligt, Naturskyddsföreningen


13.15 Mobilitet genom delning. Vad händer på området? – Martin Bae, doktorand i humanekologi vid Göteborgs universitet


13.45 Presentationer av innovationer på området – Ubigo, Hans Arby – GoMore, Ann Boström och Johanna Ternander – Mobilsamåkning, Maja Söderberg


14.45 Eftermiddagskaffe


15.15 Panelsamtal Hur kan vi utnyttja resurserna mer miljömässigt effektivt och samtidigt minska trafikproblemen? – Anders Roth, IVL Svenska Miljöinstitutet. – Nanny Andersson Sahlin, Länsstyrelsen. – Per Schillander, Trafikverket. – Åsa Hult, Västra Götalandsregionen (Kollektivtrafiksekretariatet)


16.00 Avslutning Moderator: Eva Eiderström


Seminariet är kostnadsfritt, men du måste anmäla dig senast den 13 november för säkra din plats! Först till kvarn…


 

 

Anmäl dig via länken här!


 

Kontaktperson: Maria Adervall Berglund, maria.berglund@naturskyddsforeningen.se

Detta event är passerat och inte längre aktuellt

Du hittar aktuella event och kurser här: Kalendarium. Är du intresserad av denna kurs specifikt, kontakta oss!

Last modified: 27 oktober, 2014