Detta event är passerat och inte längre aktuellt

Du hittar aktuella event och kurser här: Kalendarium. Är du intresserad av denna kurs specifikt, kontakta oss!

Kategorier:

Tema hållbara finanser:

Analysföretag använder sig av indikatorer för att analysera och rangordna företag utifrån hur hållbara de är. Analysföretag använder sig dock av olika metoder och kan komma fram till olika resultat för vilka företag som man bör välja för en hållbar investering.

Ulrika LundqvistDet behövs därför en samsyn av vad som är relevanta indikatorer för att utvecklingen av företag skall leda i en riktning mot hållbarhet. I vårt forskningsprojekt, inom MISTRA-programmet Sustainable investments, väljer vi att fokusera på miljö- och resursaspekter av hållbar utveckling och föreslår en metod för att ta fram relevanta indikatorer som utgår från principer för en hållbar resursanvändning. Presentationen kommer att innehålla bakgrund och resultat för detta pågående projekt.

Talare: Ulrika Lundqvist från Fysisk Resursteori på Chalmers

 

Tre kvällar under hösten 2010 tar vi upp frågor kring hållbara finanser. Temat återkommer den 17/11.

Ett arrangemang i samarbete med Omställning Göteborg och Sustainable Investment Research Platform, SIRP, ett forskningsprogram finansierat av Mistra.

Plats: Ekocentrum, Aschebergsgatan 44, Göteborg (Hållplats Kapellplatsen)

Fritt inträde! Ingen föranmälan krävs. Begränsat antal platser.

Våra onsdagsföreläsningar genomförs i samverkan med Studiefrämjandet Göteborg.

Detta event är passerat och inte längre aktuellt

Du hittar aktuella event och kurser här: Kalendarium. Är du intresserad av denna kurs specifikt, kontakta oss!

Last modified: 23 november, 2012