Detta event är passerat och inte längre aktuellt

Du hittar aktuella event och kurser här: Kalendarium. Är du intresserad av denna kurs specifikt, kontakta oss!

Kategorier:

Seminarium anordnat av bl a Göteborgs Stad och IVL:

I koppling till det EU-finansierade projektet PRINCIP vill vi diskutera möjligheter och barriärer i samband med att uppnå lokala och nationella klimatmål. Därför vänder vi oss till dig som i ditt arbete berörs av energi- och klimatfrågor, såväl i näringslivet som i offentlig sektor.

Princip_loggaGenom att delta får Du höra hur olika projekt och företag arbetar med frågor kring barriärer och styrmedel i klimatarbetet. Du får också möjlighet att delge dina erfarenheter och åsikter i diskussioner kring frågor som:

• Varför tillämpas inte bästa möjliga energieffektiva teknik inom byggsektorn?

• Vad motiverar mindre företag och verksamheter till energieffektiviseringar och

klimatarbete?

• Hur bygger vi transportlösningar bortom det fossila bränslet?

• Hur kan vi utnyttja den potential som finns i småskalig, förnybar energi?

Detta event är passerat och inte längre aktuellt

Du hittar aktuella event och kurser här: Kalendarium. Är du intresserad av denna kurs specifikt, kontakta oss!

Last modified: 26 november, 2012