Detta event är passerat och inte längre aktuellt

Du hittar aktuella event och kurser här: Kalendarium. Är du intresserad av denna kurs specifikt, kontakta oss!

Kategorier:

”Oljan håller på att lämna oss och banksystemet sviktar pga att den globala tillväxten går mot noll. Vad får det för konsekvenser för den egna familjen? Vad kan man göra? Vad är första steget?

BildBådaHandlar det om en lokal valuta, om matförsörjning och energi, om tillitsfulla relationer och samarbete – eller vad? Ett tips från Omställningsrörelsen är att man (1) börjar med sig själv, (2) fortsätter med några som finns i närheten och (3) skapar något nytt som bryter med det gamla och skapar ett nytt mönster för vad du gör eller hur du är och som bidrar till att skapa det nya, som håller på att växa fram.

I sambruken i mellersta Skåne organiserar man en mer generell förberedelse som inte förutsätter att politiker, myndigheter eller ”någon annan” gör det åt oss. Man skapar en allmänning och ”gemenskapar” inom sambruken och man försöker integrera dem med andra i den lokala ekonomin. Grunden för sambruken är permakultur och medvetande om oljetoppen och skuldtoppen.” Så säger Oscar Kjellberg.

Kvällen kommer att genomföras i dialogform där deltagarna får tid att fundera på frågor från Oscar Kjellberg. Kalle Karlsson, bidrar med tankar om hur det urbana lokalsamhället kan ställas om. Kanske med hjälp av kultur?

Oscar Kjellberg, tidigare Vd för JAK och numer aktiv inom omställningsrörelsen, är en av initiativtagarna till sambruken i trakten av Sösdala och Södra Rörum. Oscar är en ofta anlitad föredragshållare som förespråkar permakultur och omställning av den lokala ekonomin till en värld utan olja och evig tillväxt.

Kalle Karlsson Grundare av Kultur 4ür Göteborg, kulturproducent, humanekolog, musiker, räntekritiker och allmänt engagerad i att experimentera med komplementära valutor.

Seminariet är gratis och öppet för alla. För att vara säker på plats bör du komma i tid. Vi disponerar en lokal som rymmer ca 50 personer. Först till kvarn gäller.
Programmet börjar kl 18.00. Vi träffas i caféet på Ekocentrum från kl 17.30 för möjlighet till mingel och fika. Vi vill gärna ha en anmälan för vår planering, senast 28 februari till Lars Odén, lars.oden@gmail.com eller 0706-254942

Kvällen är ett arrangemang av Ingenjörer för Miljön, Läkare för Miljön  och Ekocentrum.

sfr-logo_litenOnsdagskvällar på Ekocentrum genomförs under höst- och vårterminerna i samarbete med olika aktörer, alltid i syfte att öka kunskapen om hållbar utveckling. Öppet fram till kl 20.00 för alla intresserade, med fritt inträde både till föreläsningar och utställning! Passa gärna på att ta en fika i vårt ekoreko-kafé när du är här – välkommen! Onsdagskvällar på Ekocentrum är ett kontinuerligt samarbete med Studiefrämjandet Göteborg – Mölndal.

Detta event är passerat och inte längre aktuellt

Du hittar aktuella event och kurser här: Kalendarium. Är du intresserad av denna kurs specifikt, kontakta oss!

Last modified: 14 november, 2016