Detta event är passerat och inte längre aktuellt

Du hittar aktuella event och kurser här: Kalendarium. Är du intresserad av denna kurs specifikt, kontakta oss!

Kategorier:

Utrymmet för att bromsa klimatförändringen och dess effekter krymper stadigt, parallellt med den ständigt ökande koldioxidhalten i atmosfären.

190819_hållbarhetEn klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige (SOU 2016:47) har presenterats och föreslår radikala åtgärder för att nå ett samhälle som är hållbart för kommande generationer. En mycket viktig remissinstans är kommunerna som hanterar transporter, energianvändning och konsumtion, det vill säga nyckelfrågor som också ligger nära allas vårt vardagsliv.

Det finns ett stort behov av en publik diskussion kring dessa hållbarhetsfrågor eftersom de beslut som fattas kommer att ha avgörande betydelse för framtidens samhälle och medborgare.

Studenter från de olika institutionerna vid Göteborgs universitet engagerar sig allt mer i föreningar för hållbarhetsfrågor och är en viktig röst i debatten. För att stimulera den demokratiska dialogen och gjuta liv i diskussionen vill vi låta dagens politiker möta morgondagens föräldrar och beslutsfattare. Vid denna Caféafton möts studenter med intresse för hållbarhetsfrågor och politiker från Lerums och Göteborgs kommuner till en fråge- och diskussionskväll på Ekocentrum. Samtalet kommer givetvis inte att kunna täcka alla hållbarhetsperspektiv på vår samhällsutveckling. Några av frågorna i fokus kommer att vara konsumtionsmönster och energiförsörjning utifrån fossilberoende.

I fråge- och diskussionspanelen möter vi:

  • Elisabeth Undén, (MP), stadssekreterare Göteborgs Stad och ordförande i Göteborg Energi och Lokalnämnden
  • Sofi Bringsoniou, (S), ledamot i Miljö- och klimatnämnden Göteborgs Stad.
  • Rutger Fridholm (MP), kommunalråd Lerums kommun
  • Henrik Ripa (M), kommunalråd Lerums kommun
  • Rebecca Hillman, student på Handelshögskolan i Göteborg och aktiv i hållbarhetsföreningen Handels Students for Sustainability (HaSS)
  • Wilhelm Åkesson, student på Handelshögskolan i Göteborg och aktiv i hållbarhetsföreningen Handels Students for Sustainability (HaSS).
  • Andreas Jonsson, student vid Göteborgs universitet, Globala Studier, med intresse för miljö- och rättvisefrågor.

Kvällens moderator är Annika Hagberg, miljövetare, egenföretagare som hållbarhetskonsult och nu också student i miljöpsykologi.


Kvällen är ett arrangemang av Ingenjörer för Miljön (IfM) och Ekocentrum.

sfr-logo_litenOnsdagskvällar på Ekocentrum genomförs under höst- och vårterminerna i samarbete med olika aktörer, alltid i syfte att öka kunskapen om hållbar utveckling. Öppet fram till kl 20.00 för alla intresserade, med fritt inträde både till föreläsningar och utställning! Passa gärna på att ta en fika i vårt ekoreko-kafé när du är här – välkommen! Onsdagskvällar på Ekocentrum är ett kontinuerligt samarbete med Studiefrämjandet Göteborg – Mölndal.

Detta event är passerat och inte längre aktuellt

Du hittar aktuella event och kurser här: Kalendarium. Är du intresserad av denna kurs specifikt, kontakta oss!

Last modified: 16 november, 2016