Detta event är passerat och inte längre aktuellt

Du hittar aktuella event och kurser här: Kalendarium. Är du intresserad av denna kurs specifikt, kontakta oss!

Kategorier:

Så blev den då nyinvigd – vår omdanade utställning – som nu har det genomgående temat hållbar stad – hållbart samhälle!

Seminariet pågick kl 15-17 och där radades goda exempel upp – de flesta från vår utställning. Därefter skålade vi och Katarina Pelin knöt upp det gröna bandet och förklarade inställningen utvikt – nej, ursäkta – utställningen invigd skulle det förstås vara! Gunnebo Slott och Trädgårdar hade ordnat små men naggande goda tilltugg som serverades i utställningen, där både utställare och vi andra trängdes och myste.

Talarlista för seminariedelen:

 Katarina Pelin, Delegationen för hållbara städer samt Malmö stad. Inledningstalare

 Tina Karlberg, Siemens

 Erica Bengtsson, Älvstranden utveckling AB, pratar om Kvillebäcken

 Susann Dutt, Göteborgs Hamn

 Agneta Sander, Kretsloppskontoret

 Viktoria Edvardsson, Renova

 Björn Siesjö, stadsarkitekt Göteborg, om Västlänken

 Karin Persson, IVL om luftkvalitet

 Carlos Andersson, Passivhuscentrum

 Micael Jansson, Familjebostäder

Referat hittar du här

Detta event är passerat och inte längre aktuellt

Du hittar aktuella event och kurser här: Kalendarium. Är du intresserad av denna kurs specifikt, kontakta oss!

Last modified: 5 november, 2012