Detta event är passerat och inte längre aktuellt

Du hittar aktuella event och kurser här: Kalendarium. Är du intresserad av denna kurs specifikt, kontakta oss!

Kategorier:

Grön Flagg

Tema: Klimat och energi.

Välkomna på en nätverksträff där ni får träffa andra skolor och förskolor som jobbar med Grön Flagg. Kom och fyll på med inspiration till ert arbete med miljö och hållbar utveckling! Genom diskussioner kommer vi att utforska hur Grön Flagg och lärandet för hållbar utveckling kan utvecklas i våra verksamheter.

Varje träff har ett särskilt tema. Ibland går vi ut i Ekocentrums stora utställning med lösningar och goda exempel, ibland bjuder vi in någon person som berättar.

Teman under året är:

25/5: Klimat och energi

8/6: Kretslopp

24/8: Konsumtion

28/9: Nya läroplanerna

26/10: Entreprenöriellt lärande

16/11: Livsstil och hälsa

7/12: Närmiljö

Anmäl dig senast två veckor innan träffarna. Välkommen!

Håll Sverige RentUnder 2011 har Ekocentrum fått i uppdrag av stiftelsen Håll Sverige Rent att genomföra ett antal träffar och utbildningar riktade till förskola och skola, med syfte att hjälpa dessa på vägen i hållbar utveckling. Grön Flagg är ett praktiskt verktyg för detta arbete, och Ekocentrum kommer att utbilda i detta verktyg, kombinerat med lärande för hållbar utveckling.

Detta event är passerat och inte längre aktuellt

Du hittar aktuella event och kurser här: Kalendarium. Är du intresserad av denna kurs specifikt, kontakta oss!

Last modified: 26 november, 2012