Detta event är passerat och inte längre aktuellt

Du hittar aktuella event och kurser här: Kalendarium. Är du intresserad av denna kurs specifikt, kontakta oss!

Kategorier:

Staden är platsen som är en flaskhals för den nya mobiliteten. Städerna klarar inte fortsatt biltillväxt, snarare höjs röster för förtätning, blandstad och en ”nära storstad”. Samtidigt måste ett stort antal människor färdas inom och till och från staden. Det är här den nya mobiliteten sätts på prov och det är här den formas.

Himmel_fält_grönt_kvadratUnder de senaste åren är det just i städerna vi ser en minskning i biltrafik till förmån för gång, cykel och kollektivtrafik – och varför inte den digitala mobiliteten.

När vi säger staden, menar vi även regionen! För staden klarar sig inte utan sin omgivning. Och tvärtom.

air-wheel_kvadratHur planerar man för hållbar mobilitet, t ex i en stad som Göteborg? Vi tittar på teknik och beteenden som snabbt ändrar förutsättningarna att förflytta sig själv och varor (i den mån det behövs). Du får också en uppdatering i vad som händer inom drivmedelsutveckling och teknik för fordon.

2030-sekretaritatet-logo-250-126Dagen är ett samarbete med 2030-sekretariatet, som har till  uppgift att säkerställa att Sverige når en fossilbränsleoberoende fordonsflotta till år 2030.

 

Något för dig? Vi vänder oss till myndigheter, beslutsfattare, forskare, näringsliv och studenter.

Från 09.00 Registrering, fika, mingel och möjlighet att titta på utställningen.

10.00 – 11.45 Pass 1: Staden och tekniken

viadukter_kvadratStaden eller regionen – spelar det någon roll? Varför stannar inte pendlarna i t ex Alingsås istället för att åka till Göteborg varje dag? Vilka åtgärder får bäst effekt på trängsel- och klimatproblematiken?

I det här första blocket tar vi upp stadens utveckling utan att låsas för mycket av dagens sanningar… Vilka innovationer ser vi framför oss när det gäller transporter i staden? Hur kommer växlingen mellan stad och ombyggd att utvecklas? Pendlar folk allt längre eller låter de bli att pendla fysiskt för att istället arbeta på distans? Hur samordnas mobilitetstjänster med bostäder och kontor? Hur ser staden ut när parkeringsbehovet är 30-50% lägre? Efter lunchen knyter Jan Jörnmark an till stadens utveckling igen.

Läsplatta_kvinna_kvadratInledningstalare: Jakob Lagercrantz (2030-sekretariatet), Anders Roth (IVL) och Fredrik Holm (Fredrik Holm Information i Karlstad).

Fyra paneler: Hur ska mobiliteten i staden revolutioneras? Wallenstam och Sunfleet, Parkeringsbolaget och Trafikkontoret, Elcykelbutiken och Bzzt samt Sweco Transportinnovation och VGR Regionutveckling.

11.45 – 12.30 LUNCH

12.30 – 12.50 Staden – vinna eller försvinna? Från Detroit till Göteborg… Jan Jörnmark, Göteborgs Universitet och författare till böcker om övergivna platser.

12.50 – 14.10 Pass 2: Bränslen och fordon

Om det bara är hälften så många bilar i staden – hur optimerar man då godset? Vilka bränslen ska försörja regionen? Och hur visionerna ut för 2020, 2025, 2030 och 2070 ut?

Maria Grahn, bränsleexpert Chalmers. Maria representerar en akademi som överraskas av industrins innovationer på bränslesidan. Nu ber vi Maria ställa de frågor som hon alltid velat ställa kring framtiden!

Tanka_gas_kvadrat

Hur optimerar man godshanteringen med 30% färre bilar i stan 2030? Hur kommer distributionsfordonen att utvecklas – och logistiken?

AB Volvo, Sveriges Åkeriföretag och DB Schenker i dialog.

Hur ser bränslemixen ut 2030, då vi är 80% fria från fossila bränslen (vilket är hur fossiloberoende brukar definieras)?

Fordonsgas, Vätgas Sverige, Lantmännen, Renova och Preem i dialoger.

14.10 – 14.40 FIKA 

14.40 – 16.15 Pass 3: IT – mobilitet och kommunikation

Snabbtåg går i 300 km/timmen, men fiberuppkoppling gång mycket snabbare… Är fiber och IT-infrastruktur framtidens mobilitet? Eller nutidens? Fiber eller bil – vad väljer du?

Vi avslutar dagen med de aktörer som brukar säga att de inte har med fordon att göra… Men – kommer det bli med IT nu som med datorerna och “det papperslösa kontoret” för några decennier sedan? Vad krävs för att IT ska stötta 2030-målen?

Finger_skärm_kvadratInnovationer inom IT är ett fortfarande underskattat verktyg för att optimera flöden av gods och människor. Och varför inte minska behovet av att förflytta oss fysiskt? Den statliga FFF utredningen satta ganska låga förväntningar till beteendeförändringar och IT lösningar. Vi tror att de kommer att spela en större roll.

Great, Business Region Göteborg, Ericsson och Trafikverket m fl i dialoger.

16.15 – 16.30 Summering 

16.30 avslutar vi dagen

Anmälan och kostnad

Deltagaravgiften för denna heldag är 995 kr (plus moms) och inkluderar för- och eftermiddagsfika samt lunch. Avgiften faktureras. Din anmälan är bindande men får självklart överlåtas på annan person.  Anmäl dig senast den 17 september 2015.

Referat från seminariet (pdf): Seminarium Mobilitet för en hållbar region

[id=”2″ title=”true” description=”true”]

Talare under dagen:

jakob-lagercrantz_kvModerator under dagen och samverkanspartner: Jakob Lagercrantz, 2030-sekretariatet. Jakob har en gedigen hållbarhetsbakgrund och har bland annat författat 100 tips för en fossiloberoende fordonsflotta 2030.

Fredrik Holm_kvFredrik Holm från Karlstad är dagens filosof och kommentator. Fredrik har lång och gedigen erfarenhet av hållbarhetsarbete i såväl medier som på högskolan och länsstyrelsen. Mer om Fredrik här…

jan_jörnmarkJan Jörnmark, Chalmers och Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet. Har senast varit projektledare för Mistra Urban Futures projektet Cities as value networks. Jan berättar gärna om Göteborgs utveckling de senaste 20 åren, med jämförelser t ex med Detroit. Har utkommit med böckerna  Avgrunden, Övergivna Platser, och senast Krisen. Mer om Jan… 

Anders_Roth_kvAnders Roth, IVL Svenska Miljöinstitutet. Ansvarar för hållbar mobilitet, vilket bl a handlar om fordon och transportsystem, nya mobiltettjänster samt styrmedel. Anders har tidigare varit miljöchef på trafikkontoret i Göteborg samt har även även en bakgrund inom Naturskyddsföreningen.

Mats_Herner_WallenstramMats Herner, Wallenstam

Filip_Hellqvist_Sunfleet_kvFilip Hellqvist, Hertz

Maria_Stenström_P-bolaget_kvMaria Stenström, VD på Parkeringsbolaget Göteborgs Stad

Sofia_Hellberg_TKSofia Hellberg, strategisk planerare på Trafikkontoret Göteborgs Stad.

Rolf_Willkrans_ABVolvoRolf Willkrans, AB Volvo


Urban_Wall_FordonsgasUrban Wall
, Fordonsgas

Annika_Persson_SÅ_kvAnnika Persson, Sveriges Åkeriföretag

Jerker_Lindsten_HiQ_Great_kvJerker Lindsten, HiQ och GREAT

JohnWedel_BRG_FotoARisbergJohn Wedel, Ansvarig Infrastruktur & Logistik vid Business Region Göteborg

per_schillander120Per Schillander, Trafikverket

Sara_Persson_VGR_kvSara Persson, Regionutvecklare Västra Götalandsregionen, avd för kollektivtrafik och infrastruktur

Sweco_Frida_KarlgeFrida Karlge, Sweco Transportinnovation

Mats_Williander_ICTMats Williander, Swedish ICT Viktoria Institute

Mattias-Backmark-PreemMattias Backmark, Preem

 

KurtLindman_DSC_0603Kurt Lindman, Renova

 

David Weiner, Volvo Cars

[id=”2″ title=”true” description=”true”]

Detta event är passerat och inte längre aktuellt

Du hittar aktuella event och kurser här: Kalendarium. Är du intresserad av denna kurs specifikt, kontakta oss!

Last modified: 16 april, 2015