Detta event är passerat och inte längre aktuellt

Du hittar aktuella event och kurser här: Kalendarium. Är du intresserad av denna kurs specifikt, kontakta oss!

Kategorier:

Smart mat – finns det? Mat som både är hälsosam och bra för ekonomin och miljön? Ekologiskt, rättvisemärkt, klimatsmart och närproducerat – hur ska man förhålla sig till alla begrepp? Vad är hållbart? Vad är smart? Ekocentrum hjälper dig att reda ut begreppen och hur det går att servera god, miljövänlig och hälsosam mat utan att öka kostnaderna.

Det vi äter påverkar både hälsan och den miljö vi lever i. Maten beräknas stå för cirka en fjärdedel av våra utsläpp av klimatpåverkande gaser. Likaså har maten en direkt koppling till flera andra miljöfrågor, såsom rent vatten, friska jordar, biologisk mångfald, kemikalieanvändning osv. I denna utbildning utgår vi från globala utmaningar till lokala lösningar! Vi visar matens roll i dagens utmaningar och de bakomliggande orsakerna och effekterna av vår matproduktion och konsumtion.

Vi tittar på utvecklingen inom matområdet och vilka trender vi kan se nu och framåt. Vilken roll spelar matsvinnet? Vad är det för skillnad mellan miljömärkningarna? Vad ska jag tänka på i mina inköp/ upphandlingen? Kan jag köpa mer miljöanpassad mat utan att öka kostnaderna? Men också lite mer specifika frågor som: Växtprotein vs animaliskt protein – hur kan jag tänka kring detta? Vad finns det för växtbaserade proteinkällor av god kvalitet? Dessa och många fler frågor diskuteras under utbildningen.

Mikaela Rosander guidar er i en djungel av frågor om den hållbara maten! På ett intressant och spännande sätt lyfter hon innebörden av en hållbar livsmedelsproduktion och varför maten vi äter har så stor inverkan på miljön utifrån ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv. Halvdagen avrundas med verksamhetsanknuten diskussion.

Mer om Mikaela: Mikaela är utbildad agronom och brinner för miljö och hållbar utveckling kopplad till vår livsmedelsproduktion! Hon har en gedigen bakgrund inom området och har utbildat många verksamheter inom såväl privat som offentlig sektor för att ge dem rätt förutsättningar att ställa om sin verksamhet och därmed bidra i omställningen till ett hållbart samhälle.

Kursens innehåll

♠  Maten och miljön utifrån ekologiska, sociala och ekonomiska hållbarhetsaspekter

♠  Jorden vi brukar, jorderosion och friska livskraftiga jordar

♠  Miljö och hälsa – hand i hand!

♠  Innovativa tankar kring framtidens matproduktion

♠  Matsvinn – vår värdefulla mat!

♠  Diskussion – Vad kan vi göra i vår verksamhet?

Röster från tidigare kurstillfällen! 

 ”Alla människor i vårt avlånga land skulle gå denna föreläsning…

”Konkreta tips på hur jag kan välja och påverka.”

”Superpedagogiskt. Fint. Enkelt, grundläggande, träffande.”

”Mycket ny kunskap, inspiration och HOPP!”

Övrig information

Målgrupp: Lämpar sig såväl för offentligt verksamhet som företag och restauranger inom livsmedelssektorn. Exempelvis inköpare och upphandlare av livsmedel, kost/måltidschefer, kökspersonal, produktutvecklare, miljö- och hållbarhetschefer, kvalitetschefer,  strategiker, politiker med flera.

Datum: Öppet kurstillfälle – digitalt livesänt – den 6 maj 2020, kl: 13:00 – 16:30. Det går också bra att boka ett eget kurstillfälle vid eget valt kursdatum.

Plats: Digital livesänd kurs

För att delta online behöver du följande: 
– En dator eller laptop med tillförlitlig uppkoppling (gärna med mikrofon och webbkamera).
– Utbildaren bjuder även in deltagare att göra uppgifter via olika QR-koder eller externa webbadresser, dessa kan göras på smartphone eller genom att ha öppet en webbläsare.

Utbildningstid: 3,5 timma

Pris/investering: Ordinariepris: 1.450 kr per person + moms. Faktureras.

Introduktionspris vid bokning senast 31 mars 2020: 995 kr per person + moms.
Boka 10 deltagare och få 10% rabatt – gäller vid samtidig bokning och att alla kan faktureras i samma faktura.

Intyg och dokumentation ingår.

Anmälan senast den 8 april 2020 i formuläret nedan. Vid avbokning senare än 7 dagar innan kurstillfället debiteras 50% av avgiften. Vid avbokning senare än två dagar före kurstillfället debiteras 100% av avgiften.

[id=”2″ title=”true” description=”true”]

Detta event är passerat och inte längre aktuellt

Du hittar aktuella event och kurser här: Kalendarium. Är du intresserad av denna kurs specifikt, kontakta oss!

Last modified: 23 mars, 2020