Detta event är passerat och inte längre aktuellt

Du hittar aktuella event och kurser här: Kalendarium. Är du intresserad av denna kurs specifikt, kontakta oss!

Kategorier:

I våra hav ligger tusentals fartygsvrak som läcker olja och andra miljöfarliga ämnen.

FartygsvrakEtt exempel är fartyget S/S Skytteren som sjönk utanför Lysekil under andra världskriget och nu, tillsammans med ett tjugotal andra vrak längs den svenska kusten, utgör en stor miljöfara. Men det är dyrt att sanera vraken och därför är det nödvändigt att göra riskanalyser för att identifiera vilka som är mest angelägna att åtgärda. När det gäller äldre förlista fartyg försvåras frågan dessutom genom att det är oklart vem som har det juridiska ansvaret för vraken och vem som ska betala saneringen.

Föreläsare:

Fredrik Lindgren, Sjöfart och marin teknik, Chalmers. Fredrik är i grunden marinbiolog och doktorerar om vilken påverkan petroleumprodukter från fartygsvrak har på marina organismer.

Lena Gipperth, Havsmiljöinstitutet & Juridiska institutionen, Göteborgs universitet. Lena forskar om miljörätt och är koordinator vid Havsmiljöinstitutet. Hon medverkar i flera projekt som berör juridiska aspekter kring kust- och havsmiljöfrågor.

Ett arrangemang i samarbete med Göteborgs Miljövetenskapliga Centrum (GMV).

Fritt inträde! Ingen föranmälan krävs. Begränsat antal platser.

Våra onsdagsföreläsningar genomförs i samverkan med Studiefrämjandet Göteborg.

Detta event är passerat och inte längre aktuellt

Du hittar aktuella event och kurser här: Kalendarium. Är du intresserad av denna kurs specifikt, kontakta oss!

Last modified: 23 november, 2012