Detta event är passerat och inte längre aktuellt

Du hittar aktuella event och kurser här: Kalendarium. Är du intresserad av denna kurs specifikt, kontakta oss!

Kategorier:

Begreppet Kultur och Hälsa är långsamt men säkert på väg att få politisk förankring. Det visar sig inte minst i de inlämnade kulturplanerna till Kulturrådet som ofta lyfter fram kultur och hälsa arbetet i landets landsting/regioner.  Detta skriver Föreningen Kultur och hälsa i Sveriges riksdag.

Men för att kulturen ytterligare ska kunna ta plats inom andra områden krävs det nytänkande, samarbeten mellan utbildningar och tvärvetenskaplig forskning. Vid Göteborgs universitet finns ett Centrum för kultur och hälsa, http://www.ckh.gu.se/, som bland annat har som syfte att stimulera till insatser inom såväl forskning som utbildning för att belysa relationen mellan kultur och hälsa samt att särskilt stimulera till samarbete mellan olika vetenskapliga områden och discipliner, liksom mellan akademi och olika aktörer i samhället.

Vad är då kultur och hälsa? Vid Göteborgs universitet samlar den ett antal forskningsprojekt som på olika sätt undersöker sambanden mellan kultur och hälsa. Sådana samband kan se ut på många sätt. Till exempel kan man fråga sig vilka effekterna är av sinnesstimulans genom olika kulturella aktiviteter och vad dessa betyder för den mänskliga hjärnans formbarhet och läkningsförmåga. Man kan undersöka huruvida ett visst samhälles politiska kultur, eller dess kulturella föreställningar om normalitet och ohälsa, påverkar välbefinnandet hos människor, men också hur fiktiva eller verkliga berättelser innehåller föreställningar om hälsa som hjälper oss att förstå hur vi mår. Och man kan i ett konstnärligt projekt kritiskt utmana samhällets syn på vad som är friskt och vad som inte är det.

Ola-SigurdsonProfessor Ola Sigurdson, teolog, Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion samt föreståndare vid Centrum för kultur och hälsa, talar om de två böcker han just nu skriver på. Dels en bok som mer allmänt beskriver ett slags hälsans filosofi och som undersöker olika hälsoföreställningar och föreställningar om kroppslighet inom hälsovården, såväl historiskt som mer systematiskt i samtiden. Dels en bok som koncentrerar sig kring humor och religion och vilken livshållning som dessa implicerar. Ola har tidigare bland annat varit medförfattare till boken ”Kyrkkaffe – bullar, böner och berättelser”

Ett samarbete med Göteborgs Miljövetenskapliga Centrum, GMV

sfr-logo_litenVåra onsdagskvällar är ett kontinuerligt samarbete med Studiefrämjandet Göteborg.

Detta event är passerat och inte längre aktuellt

Du hittar aktuella event och kurser här: Kalendarium. Är du intresserad av denna kurs specifikt, kontakta oss!

Last modified: 19 mars, 2013