Detta event är passerat och inte längre aktuellt

Du hittar aktuella event och kurser här: Kalendarium. Är du intresserad av denna kurs specifikt, kontakta oss!

Kategorier: ,

Klimatkompensation, klimatneutralitet och klimatpositiv är heta begrepp inom klimatarbetet. Debatten är på och det finns ett ifrågasättande om huruvida klimatkompensation är rätt väg att gå. Vad innebär det att kompensera och hur gör man? Finns det bra och dålig klimatkompensation?

Behovet att minska utsläppen av växthusgaser ökar. Vi behöver halvera utsläppen de kommande 10 åren och sedan fortsätta mot noll till 2050. Det är en utmanande resa och mycket behöver ske. Men var ska du och din verksamhet börja? Vad gör mest nytta, och var? Ett sätt är att titta på hur andra har gjort, och gör! Och kanske få några bra verktyg att starta processen med. Huvudsaken är att ni kommer igång. Och det gör ni efter den här kursen!

Klimatpositiv verksamhet

Den senaste rapporten från FN:s klimatpanel visade att vi behöver skynda på åtgärder och hålla planeten under 1,5 graders uppvärmning för att inte få allt för allvarliga konsekvenser.

Den största delen av allt klimathot är användning av fossil energi i form av olja, kol och gas för att transportera, producera, värma och skapa elektricitet – runt om i världen.

För att accelerera omställningen så är klimatkompensation en bra komplettering till alla insatser i den egna verksamheten. Klimatkompensation är också nyckeln till att bli en klimatneutral eller klimatpositiv verksamhet.

Men – hur ska vi som verksamhet bli klimatpositiva? Här får du en rad goda råd genom olika exempel!

Vad skulle du svara Greta Tunberg om hon frågade dig vad din verksamhet gör åt klimathotet idag?

Dagens kurs tar upp vad det innebär att bli klimatpositiv, hur man gör och är det trovärdigt? Helt olika verksamheter som H&M, Max Hamburgare och Söderberg & Partner har alla utfäst sig till att bli eller vara klimatpositiva. Flera kommuner, statliga företag och myndigheter klimatkompenserar för att bli klimatneutrala. Det finns över 150 klimatneutrala verksamheter i Sverige!

Vi går även igenom hur man hittar sitt klimatavtryck och vad som går att göra i form av krav vid inköp och handlingar i den egna verksamheten.

Innehåll:

♠  Egna åtgärder vs klimatkompensation?

♠  Vad betyder kompensation och hur går det till?

♠  Hur blir man klimatneutral eller klimatpositiv?

♠  Var börjar och slutar en klimatpositiv satsning? Hela eller delar av verksamheten, kanske bara en produkt – eller min egen familj?!

♠  Hur trovärdigt är det att vara klimatpositiv – är det bara något kommunikativt eller något viktigt för att uppnå 1,5 graders målet?

♠  Exempel på hur olika klimatpositiva verksamheter gjort.


Så här tyckte deltagarna vid tillfället 28 februari 2019: 

92% av deltagarna tyckte kursen var bra – 75% tyckte den var riktigt bra!

ALLA deltagare tyckte Håkan var en bra föreläsare – 85% tyckte han var riktigt bra!

“Önskar mer på samma tema!” “Fler halvdagar, tack!” “Koppla gärna till hållbar IT!” “Många nya intressanta exempel.”  “Har fått en mycket tydligare bild av vad klimatkompensation är!” “Avgränsningar och definitioner är viktigt, liksom trovärdighet i kommunikation.” “Kompensation för Co2-utsläpp kan göras var som helst på planeten!” “Klimatkompensation är ett viktigt komplement, inte istället för utsläppsminskningar.” “En inspiration och konkreta tips om hur vi ska gå vidare med vårt hållbarhetsarbete.” “Att det finns konkreta saker man kan göra själv och för företaget. Begränsa för att lättare sätta mål, tips på projekt för att klimatkompensera mm.”


hakan_nordinFöreläsare är Håkan Nordin, med stor erfarenhet av hållbarhetsarbete i olika verksamheter. Senast jobbade han på H&M med deras klimatarbete och särskilt med att göra den egna verksamheten klimatpositiv. Läs mer om The Green Dream of the IT Team här! Håkan har återkommande varit föreläsare på Ekocentrum och är mycket uppskattad då han gör det intressant och lätt att förstå vad och hur man kan agera hållbart. Han har även jobbat inom Greenpeace och varit miljökonsult för ett stort antal privata och offentliga verksamheter såsom Stockholms läns landsting och Stena Metall. Håkan har skrivit boken Grön IT och har föreläst i ämnet på Ekocentrum under många år.

Kursens hålltider: 

♠  Välkommen att registrera dig och ta en fika i caféet från kl 8.30.

♠  Kursen startar kl 9.00.

♠  Ca 10.00 tar vi en fikapaus med smörgås.

♠  Avslutning kl 12.00.

De som vill fortsätta över lunch, rekommenderas att gå 50 meter till restaurang Wijkanders.

Pris och anmälan

Anmäl dig/er senast den 25 mars 2020! Anmälan är bindande, men platsen får överlåtas till en annan person vid förhinder att delta.

Investeringen är egentligen 2.900 kr exkl moms per person, inklusive fika. Men eftersom vi introducerar kurskonceptet nu så erbjuder vi 50% rabatt för att fler ska få tillfälle att delta!  Deltagaravgiften blir alltså 1.450 kr! Vi fakturerar platserna. Anmälan är bindande, men platsen får överlåtas till annan person. Alla priser anges exkl moms.

Är det möjligt? Ja! Medlemmar i Ekocentrums nätverk får ytterligare 25% rabatt på kursavgiften! Ange MEDLEM i kommentarsrutan!

Pris för hel grupp från samma verksamhet: 29.000 kr + moms. Hör av dig om detta är intressant för er!

Varmt välkommen!

[id=”2″ title=”true” description=”true”]

Detta event är passerat och inte längre aktuellt

Du hittar aktuella event och kurser här: Kalendarium. Är du intresserad av denna kurs specifikt, kontakta oss!

Last modified: 31 januari, 2020