Detta event är passerat och inte längre aktuellt

Du hittar aktuella event och kurser här: Kalendarium. Är du intresserad av denna kurs specifikt, kontakta oss!

Kategorier:

”Parisavtalets målsättning förutsätter att konsumtionen minskar
dramatiskt: Sant eller falskt? ”

181129_klimat_utsläpp_First-steps-report

 

Är Parisavtalets mål om en temperaturstegring väl under 2.o C nu
förlorat? Vilket tak för utsläpp av växthusgaser har vi att röra oss
med om målet ska nås? Men det talas ju om olika mått: konsumtions-
eller produktionsbaserade utsläpp och territoriella utsläpp – vad är
det som gäller och vilken roll har kollagringstekniker?

Det framförs från flera håll att det enda manöverutrymmet som återstår inom den
utsläppsbudget vi har, är att utnyttja fossil energi för att bygga upp
det fossilfria samhällets infrastruktur och hjälpa de allra mest
fattiga i världen till en acceptabel levnadsstandard, men då krävs en
kraftig minskning av konsumtionsrelaterade utsläpp i de rika länderna.
Samtidigt, den senaste nobelprisvinnaren i ekonomi, klimatekonomen
William Nordhaus visar i sin forskning att det både är praktiskt och
ekonomiskt omöjligt att begränsa temperaturökningen till 1,5 grader
över förindustriella nivåer, som FN:s klimatpanel IPCC vill. Vad är
det som gäller? Det första steget måste vara att det finns en allmänt
accepterad problembeskrivning.

Referat från kvällen: 190206_Referat_Klimatomställning_Julia_Gustafsson_justerat

Under Caféaftonen den 6 februari görs ett försök att besvara dessa frågor med kvalificerad hjälp av forskare från Chalmers:

 

190206_Filip-Johnsson_CTHProfessor Filip Johnsson, vid enheten för Energiteknik, forskar om tekniska frågeställningar avseende el- och värmeproduktion och hur hela energisystemet kan ställas om till år
2050.

 

190206_Jörgen_Larsson_CTHJörgen Larsson arbetar på enheten för Fysisk resursteori med inriktning på hållbar konsumtion.

 

 

190206_SofiaLindegrenModerator är Sofia Hammarstrand, leg.läk. och doktorand vid Arbets- och miljömedicin på Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet.

 

 

Referat från kvällen

…hittar du här: 190206_Referat_Klimatomställning_Julia_Gustafsson_justerat


Det praktiska:
Seminariet är gratis och öppet för alla. För att vara säker på plats bör du komma i tid. Vi disponerar en lokal som rymmer ca 40 personer. Först till kvarn gäller.

Programmet börjar kl 18.00. Vi träffas i caféet på Ekocentrum från kl 17.30 för möjlighet till mingel och fika. Vi vill gärna ha en anmälan för vår planering, senast dagen innan till Björn Fagerberg, bjorn.fagerberg@gu.se.

Aktiviteten anordnas av Läkare för Miljönwww.lakareformiljon.orgIngenjörer för Miljön, www.ingenjorerformiljon.se  och Ekocentrum www.ekocentrum.se. 


Är du student som vill skriva referat från den här kvällen? Hör av dig till martin@miljobron.se eller gå in på www.miljobron.se.

Detta event är passerat och inte längre aktuellt

Du hittar aktuella event och kurser här: Kalendarium. Är du intresserad av denna kurs specifikt, kontakta oss!

Last modified: 14 januari, 2019