Detta event är passerat och inte längre aktuellt

Du hittar aktuella event och kurser här: Kalendarium. Är du intresserad av denna kurs specifikt, kontakta oss!

Kategorier:

Vi är på gott och ont omgivna av tiotusentals kemikalier. De gör vardagen enklare genom att förse varor vi använder med en mängd önskvärda egenskaper. Men baksidan är att vissa av dem har egenskaper som kan ge oss allergier, förändra vår arvsmassa, orsaka cancer och andra sjukdomar.

kemikalierMånga verksamheter arbetar aktivt med att fasa ut skadliga ämnen. Kursen ger en grundförståelse och motivation att arbeta med frågan på den egna arbetsplatsen. Lär dig mer om vilken påverkan kemikalier har på människa och miljö, hur farliga ämnen kan undvikas och vilka alternativen är. Diskussion som knyter an till den egna verksamheten är en given del i kursen.

Kursen riktar sig till alla som behöver kunskaper för att ha koll på de kemikalier som förekommer i den egna verksamheten. Vi diskuterar särskilt hur olämpliga kemikalier kan väljas bort vid inköp, upphandling och dagliga aktiviteter.

160401_kemikalier-hemmet

”Miljölarmen kommer tätt och det är inte lätt att navigera bland alla valmöjligheter, varken hemma eller på jobbet.”

Innehåll

♣  En guidad rundtur i kemikaliesamhället.

♣  Några kemikaliefrågor som är bra att känna till:

  • Akut eller kronisk effekt? På vilket sätt är kemikalier en hälso- och mijöfara?
  • Långlivade gifter i naturen och våra kroppar.
  • Farliga ämnen i varor, livsmedel, byggnader och i miljön runt omkring.
  • Kemikalierna i de material vi använder (plaster, metaller, etc.).
  • Arbetet för en giftfri miljö. Kort om vilka lagar och regler som styr kemikalieanvändningen.
  • Vad händer med kemikalierna i avfallsledet? Hur påverkas återvinningen?

♣  Konsten att styra rätt. Vilka varor och produkter bör jag välja? Hur kan jag jämföra olika alternativ? Råd och metoder för att identifiera och välja giftfria lösningar. Hjälp som myndigheter och andra ge för att förenkla vid inköp och upphandling.

♣  Diskussion med praktiska exempel. Passa på att få hjälp att hantera de kemikalieutmaningar du har på just din arbetsplats.

Kursledare:

Per_Rosander

Per Rosander håller i kursen. Han är kemist och har arbetat med strategiska frågor på kemikalieområdet i över 25 år. Per jobbar numera på konsultföretaget Trossa AB. Han har en bakgrund inom miljörörelsen och arbetar nu med att hjälpa organisationer, företag och myndigheter att reda ut kemikalieproblem och ta fram strategier för kemikaliekontroll. Ett av Pers expertområden är nationell och internationell kemilagstiftning. Som f.d. chef för Internationella Kemikaliesekretariatet – ChemSec är han mycket insatt i EU:s kemikalielagar och hur de tillämpas i olika sammanhang. Han arbetar också med styrmedelsfrågor på uppdrag av Kemikalieinspektionen. Han är en ofta anlitad föreläsare i ämnen som miljögifter, kemikaliepolitik och -strategier.

Övrig kursinformation

Plats: Ekocentrum, Aschebergsgatan 44 i Göteborg. Hållplats Kapellplatsen. För karta, klicka här!

Kostnad:  1.900 kr per person (exkl moms).

Medlemsrabatt! Medlemmar i Ekocentrums nätverk för miljösamordnare erhåller 25% rabatt vid de öppna utbildningarna! Ange “MEDLEM” i meddelanderutan “är det något du vill tillägga?” när du anmäler dig.

Anmäl dig/er senast den 14 april!

Ekologisk fika, intyg och dokumentation ingår. Går också att boka som eget kurstillfälle.

Vill du veta mer?

Vänligen kontakta info@ekocentrum.se 031-705 07 40.

Välkommen!

[id=”2″ title=”true” description=”true”]

Detta event är passerat och inte längre aktuellt

Du hittar aktuella event och kurser här: Kalendarium. Är du intresserad av denna kurs specifikt, kontakta oss!

Last modified: 10 februari, 2017