Detta event är passerat och inte längre aktuellt

Du hittar aktuella event och kurser här: Kalendarium. Är du intresserad av denna kurs specifikt, kontakta oss!

Kategorier:

De flesta av oss vill ha långa, lyckliga liv för oss själva och våra efterkommande. Men, som det ser ut idag jagar de flesta av oss lycka genom en konsumtion som är miljömässigt ohållbar.Vad är det vi så gärna vill ha som är värt att betala med miljön som insats? Ligger vår lycka i vår höga levnadsstandard? Om inte, varför är den så svår att ändra på? För att förstå detta tas olika barriärer för miljövänligt beteende upp samtidigt som vi går på djupet med betydelsen av begreppet lycka. Föreläsningen diskuterar bland annat identitetsskapandets och globaliseringens roll i lyckojakten. Den tar också upp exempel på strategier där man jobbar för miljön och samtidigt människors lycka. Hör Ida Germain, från GU miljöpsykologikurs!

Detta event är passerat och inte längre aktuellt

Du hittar aktuella event och kurser här: Kalendarium. Är du intresserad av denna kurs specifikt, kontakta oss!

Last modified: 13 december, 2012