Detta event är passerat och inte längre aktuellt

Du hittar aktuella event och kurser här: Kalendarium. Är du intresserad av denna kurs specifikt, kontakta oss!

Kategorier:

Den 8 augusti är det Overshoot Day, som i år infaller tidigare än någonsin. På knappt åtta månader har mänskligheten gjort av med hela årets ekologiska budget. Resten av tiden lever vi av lånat kapital. Den största boven är koldioxidutsläppen som står för drygt hälften av det ekologiska fotavtrycket.

160808_overshoot-day-2016_earth_bite2015 inföll Overshoot day den 15 augusti, 2014 den 19 augusti och 2013 den 20 augusti. Fram till mitten av 70-talet levde människan globalt sett inom planetens gränser, men sedan dess har pressen ökat. I dagens läge skulle krävas det minst 1,5 planeter för att återskapa resurserna som går åt till vårt nuvarande ekologiska fotavtryck. Växande befolkning, fördubblade koldioxidutsläpp från fossila bränslen sedan 1970 och ökad materiell konsumtion är några av orsakerna.

Enligt forskarna i nätverket Global Footprint Network, som samarbetar med WWF, har Overshoot Day – den ekologiska skuldens dag- flyttats från oktober till augusti på bara femton år. Några tecken på att våra ekosystem belastas allt hårdare är avskogning, torka, vattenbrist, jorderosion, minskad biologisk mångfald och koldioxidlagring i atmosfären, vilket ökar sannolikheten för skenande klimatförändringar.

Till Overshootday.org

 

Detta event är passerat och inte längre aktuellt

Du hittar aktuella event och kurser här: Kalendarium. Är du intresserad av denna kurs specifikt, kontakta oss!

Last modified: 27 juni, 2016