Detta event är passerat och inte längre aktuellt

Du hittar aktuella event och kurser här: Kalendarium. Är du intresserad av denna kurs specifikt, kontakta oss!

Kategorier:

Hur klarar vi matförsörjningen med minskade fossila bränsleresurser? Ett intressant exempel på hur man lyckats med ekologisk, resurssnål och närproducerad odling är Cuba där man på 90-talet drabbades av en kris då tillgången på olja, kemikaler och livsmedel från östblocket försvann.

stadsodlingMarcus Nordgren och Robert Kalmár, nyss hemkomna från en 2 månaders studieresa till ekologiska jordbruk och stadsodlingar på Cuba, visar bilder och berättar. Det öppnas också för diskussioner i mindre grupper där fokus ligger på praktiska idéer, förslag och goda exempel. Medverkar gör även odlingsnätverket Mykorrhiza.

Fritt inträde! Ingen föranmälan krävs. Begränsat antal platser.

Våra onsdagsföreläsningar genomförs i samverkan med Studiefrämjandet Göteborg.

Detta event är passerat och inte längre aktuellt

Du hittar aktuella event och kurser här: Kalendarium. Är du intresserad av denna kurs specifikt, kontakta oss!

Last modified: 23 november, 2012