Detta event är passerat och inte längre aktuellt

Du hittar aktuella event och kurser här: Kalendarium. Är du intresserad av denna kurs specifikt, kontakta oss!

Kategorier:

I brist på onsdagskvällar på plats hos oss på Ekocentrum, erbjuder Ingenjörer för Miljön ett webbsänt samtal om vägval och möjligheter.

Corona-krisen har satt fingret på flera av problemen med den gängse ekonomin. Hur ser en ekonomi ut som tar till vara mänskliga och fysiska resurser på ett hållbart sätt?
Vad kan vi göra som privatpersoner?
Vilka exempel på åtgärder och hjälpmedel finns?

Ifm_banner

Ifm_banner

IfM har bett tre personer att medverka i ett samtal om konkreta idéer och lösningar, där samverkan blir viktigare än konkurrens.

Först ut är Kåre Olsson, som länge har intresserat sig för och folkbildat kring dessa frågor. Vi behöver ha realistiska förväntningar som ryms inom naturens gränser. När vi tillgodoser allas behov behöver det kommersiella kompletteras med samverkan i en ny samhällelig organisering  och ett nytt handlingsutrymme.

Gunilla Almered Olsson, professor i humanekologi, tar upp Tillsammansodlingar och lokala matsystem som konkreta exempel på hur vi som aktiva konsumenter kan ta ställning. Hon framhåller samarbete på lokal nivå som en förutsättning för omställning till hållbara samhällen.

Jan Svensson arbetar med rådgivning på Coompanion och finansiering genom Mikrofonden. För att ta till vara människors idéer på det lokala planet har Jan flera lösningar och förslag att bidra med när det gäller lokal ekonomisk utveckling. Det går att organisera och finansiera verksamheter på flera sätt så att de blir resilienta.

Inledning och samtalsledare: Christer Owe, ordförande i
Ingenjörer för Miljön och hållbarhetskonsult, som bl.a. är intresserad av hur cirkulär ekonomi kan utvecklas både i stadens industriområden och på landsbygden.

Anmälan: Webbsänt event via zoom.

Mejla Lars Åkeson för att få din länk senast kl 17.00 den 6 maj.
akeson@mbox300.tele2.se


Detta är ett arrangemang av Ingenjörer för Miljön www.ingenjorerformiljon.se (Medlemmar kan se en inspelning av eventet i efterhand,
kontakta oss för en länk).

Detta event är passerat och inte längre aktuellt

Du hittar aktuella event och kurser här: Kalendarium. Är du intresserad av denna kurs specifikt, kontakta oss!

Last modified: 29 april, 2020