Detta event är passerat och inte längre aktuellt

Du hittar aktuella event och kurser här: Kalendarium. Är du intresserad av denna kurs specifikt, kontakta oss!

Kategorier:

Göteborgs miljövetenskapliga centrum, GMV, har tillsammans med Ekocentrum allmänföreläsningar några onsdagskvällar per år. Vi försöker att samla forskare från olika fakulteter att ha ett gemensamt seminarium, där publiken har chans att vara med i en dialog. Välkommen till en kväll med olika aspekter på havet!

Per Hallén berättar om havet som resurs genom tiden, Atlantens många brukare och handeln i Göteborgs hamn sedan 1600-talet. Daniel Hansson går in på hur havet fungerar idag – klimatet påverkar havet och havet påverkar klimatet. Hur hjälper historiska studier och naturvetenskap varandra?

Per_Hallén 130213

Per Hallén, Ekonomisk-historiska institutionen, Göteborgs universitet. Per är forskare och lärare inom Ekonomisk historia vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och har bedrivit forskning kring handel och sjöfart sedan 2008. Utifrån tullmaterial har en omfattande databas kring handel och fartyg till och från Göteborg byggts upp. Materialet berättar om varuflöden och internationella kontakter, men är också en källa till kunskap när det gäller isförhållanden och stormar.

Daniel_Hansson 130213Daniel Hansson, Havsmiljöinstitutet, Göteborgs universitet. Daniel är havsmiljöanalytiker vid Havsmiljöinstitutet där han arbetar med nya metoder att göra insamlad data lättare tillgänglig för beslutsfattare och allmänhet. Vid sidan av det är han också mycket engagerad i att öka förståelsen av havet i samhället, bland annat genom att på ett populärvetenskapligt sätt föreläsa, skriva och debattera havet ur olika synvinklar. Under 2012 fokuserades arbetet mycket på marin nedskräpning, främst plast. År 2009 disputerade Daniel vid Göteborgs universitet inom oceanografi med havsklimat som inriktning. Avhandlingens tyngdpunkt låg på att undersöka och förstå förändringar i Östersjöns havsklimat och miljö från 1500-talet fram till idag. Efter doktorandtiden forskade Daniel om artificiella lösningar för att minska syrebristen i Östersjön. Främst rörde det sig om ett syrsättningsprojekt där Byfjorden vid Uddevalla syrsattes med hjälp av pumpar.

Referat från onsdagsföreläsningen om havet hittar du här

sfr-logo_liten

Samarrangemang med Göteborgs Miljövetenskapliga Centrum (GMV)
Våra onsdagskvällar är ett samarbete med Studiefrämjandet i Göteborg

Göteborgs miljövetenskapliga centrum, GMV, har tillsammans med Ekocentrum allmänföreläsningar några onsdagskvällar per år. Vi försöker att samla forskare från olika fakulteter att ha ett gemensamt seminarium, där publiken har chans att vara med i en dialog. Välkommen till en kväll med olika aspekter på havet!

Per Hallén berättar om havet som resurs genom tiden, Atlantens många brukare och handeln i Göteborgs hamn sedan 1600-talet. Daniel Hansson går in på hur havet fungerar idag – klimatet påverkar havet och havet påverkar klimatet. Hur hjälper historiska studier och naturvetenskap varandra?

 

Per_Hallén 130213

Per Hallén, Ekonomisk-historiska institutionen, Göteborgs universitet. Per är forskare och lärare inom Ekonomisk historia vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och har bedrivit forskning kring handel och sjöfart sedan 2008. Utifrån tullmaterial har en omfattande databas kring handel och fartyg till och från Göteborg byggts upp. Materialet berättar om varuflöden och internationella kontakter, men är också en källa till kunskap när det gäller isförhållanden och stormar.

 

Daniel_Hansson 130213Daniel Hansson, Havsmiljöinstitutet, Göteborgs universitet. Daniel är havsmiljöanalytiker vid Havsmiljöinstitutet där han arbetar med nya metoder att göra insamlad data lättare tillgänglig för beslutsfattare och allmänhet. Vid sidan av det är han också mycket engagerad i att öka förståelsen av havet i samhället, bland annat genom att på ett populärvetenskapligt sätt föreläsa, skriva och debattera havet ur olika synvinklar. Under 2012 fokuserades arbetet mycket på marin nedskräpning, främst plast. År 2009 disputerade Daniel vid Göteborgs universitet inom oceanografi med havsklimat som inriktning. Avhandlingens tyngdpunkt låg på att undersöka och förstå förändringar i Östersjöns havsklimat och miljö från 1500-talet fram till idag. Efter doktorandtiden forskade Daniel om artificiella lösningar för att minska syrebristen i Östersjön. Främst rörde det sig om ett syrsättningsprojekt där Byfjorden vid Uddevalla syrsattes med hjälp av pumpar.

 

sfr-logo_liten

Samarrangemang med Göteborgs Miljövetenskapliga Centrum (GMV)
Våra onsdagskvällar är ett samarbete med Studiefrämjandet i Göteborg

Detta event är passerat och inte längre aktuellt

Du hittar aktuella event och kurser här: Kalendarium. Är du intresserad av denna kurs specifikt, kontakta oss!

Last modified: 20 december, 2012