Detta event är passerat och inte längre aktuellt

Du hittar aktuella event och kurser här: Kalendarium. Är du intresserad av denna kurs specifikt, kontakta oss!

Kategorier: ,

Bild1klimatklivet

Välkommen till ett frukostmöte på Ekocentrum som består av två spännande delar.

indexKlimatidéer – För att Västra Götaland ska nå målet att bli fossiloberoende till år 2030 behöver tempot öka markant. För att lyckas behövs engagemang från offentliga organisationer, företag, akademi och civilsamhälle. Därför leder Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen en process under 2015/2016 för att tillsammans med olika aktörer identifiera viktiga insatsområden där klimatfrågan och regional utveckling går hand i hand. Under hösten 2015 genomförs workshops med experter och forskare. Dina idéer behövs också! Fram till 18 december kan alla som vill lämna förslag.

Jörgen Larsson, forskare på Chalmers, berättar under frukostmötet om de konkreta klimatutmaningar som har arbetats fram och om hur processen under 2016 kommer att se.

Mer info här http://www.fossiloberoendevg.se/vill-du-delta/

 

solcellerKlimatpengar – Regeringen har beslutat om ett nytt statligt klimatinvesteringsstöd, satsningen heter Klimatklivet. Stödet ska gå till klimatinvesteringar på lokal nivå, i linje med lokala och regionala strategier. Omfattningen har aviserats till 600 mkr/år under 2016-2018. Syftet är att minska utsläppen av växthusgaser genom att investera på det som ger största möjliga klimatnytta. Spridning av teknik, marknadsintroduktion och påverkan på andra miljökvalitetsmål, hälsa och sysselsättning är andra önskade effekter av stödet. Alla förutom privatpersoner kan söka medel, till exempel kommuner, företag, landsting, organisationer och stiftelser.

Kristina Flisberg från Länsstyrelsen som handlägger ansökningar berättar mer under frukostmötet.

Mer info här: http://www.lansstyrelsen.se/vastragotaland/Sv/miljo-och-klimat/klimat-och-energi/Pages/stod-for-lokala-klimatinvesteringar.aspx

 Vi bjuder på frukost från kl. 08.00 och seminariet börjar 08.30.

Anmälan sker senast den 27 november.

Detta event är passerat och inte längre aktuellt

Du hittar aktuella event och kurser här: Kalendarium. Är du intresserad av denna kurs specifikt, kontakta oss!

Last modified: 26 oktober, 2015