Detta event är passerat och inte längre aktuellt

Du hittar aktuella event och kurser här: Kalendarium. Är du intresserad av denna kurs specifikt, kontakta oss!

Kategorier:

Vill ni lära er mer om hur era städuppdrag kan utföras på ett mer hållbart sätt för såväl personalen som miljön? Då kan denna utbildning vara något för er.

Hållbart städ

Städbranschen har länge arbetat med miljöfrågan i fokus. Exempelvis har kemikalieanvändningen minskat drastiskt. Mycket har hänt! Nu står nya innovativa och intressanta lösningar och knackar på dörren. Lösningar som är helt i linje med det kretsloppstänk som är en förutsättning för ett hållbart samhälle. Kursen är lättillgänglig och dynamisk. Delar av kursen sker i vår utställning för en hållbar utveckling.

Kursinnehåll:

– Kemikaliehantering och kemikaliernas påverkan i kretsloppet

– Hälsoaspekter; kemikaliers påverkan på hälsan & nya farosymboler

– Avfallshantering enligt EU’s senaste direktiv med krav på avfallsminimering

– Innovationer; hur fungerar till exempel bioteknik som rengöringsmetod?

– Ergonomins betydelse; för hållbar städpersonal

– Betydelsen av rätt städmetod

– Lönsamhet; smart resurshushållning

Miljöutbildare:

lena richardLena Richard är er miljöutbildare denna halvdag. Hon är en av våra uppskattade utbildare och har undervisat om hållbarhet sedan år 2000. Lena har med hjälp av Städbranschen Sverige arbetat fram delar av denna utbildning.

Citat:

“Hon är så bra! Jag har hört henne förut och hon är lika bra denna gången!”. Deltagare på Lenas föredrag på Städbranschen Sveriges branschdagar i Jönköping maj 2014.

“Utbildningen gav mycket intressanta tankeställare, lärorik. Lena var bra att lyssna på, lättfattat.” Kursdeltagare från Kungälvskommun 140402

Läs gärna mer i bilagan: Hållbart-Städ-20151.pdf

Kostnad: 1.900 kr exkl. moms per person. Ekologisk fika, intyg och dokumentation ingår.

Har du frågor? Välkommen att kontakta Annika Andersson på nummer 031-705 07 40 eller via e-post: info@ekocentrum.se

Detta event är passerat och inte längre aktuellt

Du hittar aktuella event och kurser här: Kalendarium. Är du intresserad av denna kurs specifikt, kontakta oss!

Last modified: 30 mars, 2015