Detta event är passerat och inte längre aktuellt

Du hittar aktuella event och kurser här: Kalendarium. Är du intresserad av denna kurs specifikt, kontakta oss!

Kategorier:

Chalmersfastigheters hållbarhetsvecka

Chalmersfastihetheter genomför en hållbarhetsvecka 18-22 oktober. Som en del av denna vecka har man anlitat Ekocentrums Martina Persson för ett inspirerande föredrag den 19:e. Så här beskriver Chalmersfastigheter själva veckan: Under vår hållbarhetsvecka genomför vi en rad aktiviteter på campus för att medvetandegöra, introducera och fördjupa det arbete vi gjort. Vi vill berätta mer om vårt hållbarhetsarbete och vilka konsekvenser det får för er som beställare, leverantör eller kund till oss. Vi bjuder därför in dig att vid nedanstående tillfällen få veta mer och fördjupa dina kunskaper.

Lunchen den 19/10 är i Chalmers fakultetsvåning, övriga tillfällen är på Club Avancez. Båda
lokalerna ligger i Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a.


Detta event är passerat och inte längre aktuellt

Du hittar aktuella event och kurser här: Kalendarium. Är du intresserad av denna kurs specifikt, kontakta oss!

Last modified: 23 november, 2012