Detta event är passerat och inte längre aktuellt

Du hittar aktuella event och kurser här: Kalendarium. Är du intresserad av denna kurs specifikt, kontakta oss!

Kategorier: ,

Hållbarhetsutbildning för SME och start-ups inom Johanneberg Science Park, Chalmers Ventures, GU Ventures, Sahlgrenska Science Park och Chalmers Industriteknik– kostnadsfritt hösten 2019!

Tänk om du kunde få in hållbar utveckling i din affärsidé på en halvdag… Det kan du! Under en halvdag hjälper vi dig att hitta mervärden och nya affärsmöjligheter. Och inspireras av hur andra lyckats. Välkommen till en kursen som ger dig en grund för hållbar affärsutveckling!

181025_öppengrund_utst_Lena_BEA

Stiftelsen Ekocentrum i Göteborg håller populära utbildningar inom hållbar utveckling för verksamheter som vill miljödiplomera sig eller arbeta med andra miljöledningssystem. Vår metod är transformativt lärande – genom fokus på egna problemområden och förslag till förändringar och genom reflektion får deltagarna en djupgående förståelse för hållbarhetsarbetet. Utställningen med goda exempel ger dessutom en ytterligare dimension i lärandet under det ”vandrande” kursavsnittet. Med fokus på möjligheter och lösningar hjälper och motiverar vi er verksamhet att utveckla eller påbörja arbetet mot en hållbar utveckling.

Inledning med fokus på vägen framför oss. Vart leder den?

Vi börjar med att ge er en genomgång av de globala miljöfrågorna där vi reder ut bakomliggande orsaker och effekter i samhället. Vilka miljöutmaningar står samhället inför? Därefter diskuteras vikten av en hållbar utveckling och vad det kan innebära. Vad säger forskarna? Vad säger politikerna? Vilka styrmedel och verktyg finns?

Vandrande föreläsning i utställningen med lösningar och goda exempel

Ekocentrums miljöutställning flyttar fokus från problem till möjligheter. Föreläsningen fokuserar bland annat på energi, transporter, miljömärkningar, livsmedel, textil, bygg, kretslopp och återvinning. Vi visar på kopplingar mellan ekologiska, ekonomiska och sociala faktorer och deras betydelse för en långsiktigt hållbar utveckling.

Fokus på den egna verksamheten och hur ni går vidare

Workshop om vad ni kan göra för att utveckla verksamheten utifrån ett hållbarhetsperspektiv samt hitta nya affärsmöjligheter Vi går även igenom hur verksamhetens miljöarbete kan struktureras och underlättas med hjälp av ett miljöledningssystem. Vill ni istället använda den här tiden till att fördjupa er inom ett särskilt tema så går det givetvis bra. Extra fokus läggs på FNs globala mål kring hållbar utveckling, då dessa allt mer blir det internationellt gångbara systemet för hållbarhetsarbete och dito kommunikation.190528_globala-malen-svenska

Denna utbildning är giltig inom Miljödiplomering, Svensk Miljöbas och ISO-arbete. Vi har fått möjlighet genom fondmedel att kostnadsfritt genomföra ett par tillfällen i höst för start-ups, innovatörer och SME-företag. Missa inte tillfället att få kursen – som är den bästa plattformen för ditt fortsatta hållbarhetsarbete – kostnadsfritt!

Kursen genomförs även den 4 november kl 13.00 – 16.30.

Kurserna hålls på Ekocentrum i Göteborg, Aschebergsgatan 44 (Hållplats: Kapellplatsen)

Ekocentrums utbildare Martina Persson leder kurstillfällena.

Dessa kurstillfällen är gratis för medlemmar i Johanneberg Science Parks och Chalmers Industritekniks nätverk för start-ups och entreprenörer. De är även öppna för bolag inom Chalmers Ventures, GU Ventures och Sahlgrenska Science Parks innovationsprogram. Är du inte medlem i dessa men ändå intresserad – hör av dig till helen.sylvan@ekocentrum.se!

Ange vid anmälan vilket nätverk du ingår i! Gör din/er anmälan senast 7 dagar innan kurstillfället! Din anmälan är bindande, men platsen får överlåtas till annan person. Vi tar ut en liten no-show-avgift på outnyttjad plats (200 kr).

[id=”2″ title=”true” description=”true”]

Detta event är passerat och inte längre aktuellt

Du hittar aktuella event och kurser här: Kalendarium. Är du intresserad av denna kurs specifikt, kontakta oss!

Last modified: 26 juni, 2019