Detta event är passerat och inte längre aktuellt

Du hittar aktuella event och kurser här: Kalendarium. Är du intresserad av denna kurs specifikt, kontakta oss!

Kategorier:

Vad menas med hållbar produktutveckling? Vad innebär Det Naturliga Stegets, DNS, systemsyn? Livscykelanalyser ger en bild av vissa valda miljöproblem (till exempel klimatförändringar) som en produkt bidrar till under resursutvinning, transporter, produktion, användning och slutligt omhändertagande. Hur vet man att dessa avgränsningar är de mest relevanta ur ett affärs- eller hållbarhetsperspektiv?

Henrik NyHållbarhetsanalysgruppen vid Blekinge tekniska högskola driver projekt tillsammans med industrin, som kombinerar livscykelanalys och andra verktyg med DNS ramverk för att göra det enklare för industrin att framställa hållbara och lönsamma produkter.

Henrik Ny bygger i ett pågående forskningsprojekt med industrin vidare på sin avhandling där han har visat hur livscykelanalys och andra verktyg för hållbarhet, systematiskt kan kombineras med det Naturliga Stegets ramverk. Den påbörjade ”verktygslådan” för hållbar produktinnovation har gett lovande resultat i flera fallstudier. Några av de nya verktygen används redan idag av företag som Aura Light, Tetra Pak, Dynapac, ICI, Rohm &Haas, Chemson och Dow.

Ett arrangemang i samarbete med Ingenjörer för Miljön (IfM).

Plats: Ekocentrum, Aschebergsgatan 44, Göteborg (Hållplats Kapellplatsen)

Fritt inträde! Ingen föranmälan krävs. Begränsat antal platser.

Våra onsdagsföreläsningar genomförs i samverkan med Studiefrämjandet Göteborg.

 

Detta event är passerat och inte längre aktuellt

Du hittar aktuella event och kurser här: Kalendarium. Är du intresserad av denna kurs specifikt, kontakta oss!

Last modified: 26 november, 2012