Detta event är passerat och inte längre aktuellt

Du hittar aktuella event och kurser här: Kalendarium. Är du intresserad av denna kurs specifikt, kontakta oss!

Kategorier: ,

Den globala IT industrin och den globala IT användningen växer kraftigt och skapar nya problem och möjligheter. Det ger miljöproblem runt  hårdvaran såsom datorer, bildskärmar, skrivare, plattor och servrar.

IT ger också allt större möjligheter att minska klimat- och resurspåverkan i andra delar av en verksamhet. Hållbar IT har också den positiva effekten att det är ekonomiskt fördelaktigt att satsa på!

Denna halvdag ger den en bra överblick över ett spännande område som griper in i allt fler delar av en verksamhet och i våra liv. Du får bra exempel på hur agera och skapa hållbarhet.

Innehåll:

Vad är hållbar IT? 

Vilka områden inom en verksamhet berörs och vilka är hållbarhetsaspekterna ?

Den globala IT industrin och mitt lokala beteende

IT finns överallt i en verksamhet och miljöpåverkan är spridd från gruva till avfall. Här får du bra struktur och avgränsningar för att effektivt hantera frågorna.

IT industrin växer mer än någon annan industri i världen och det har en direkt relation till både verksamheter och privatliv. Varje gång du är ute på Internet så påverkas klimatet. Stora energislukande datorhallar ser till att vi kan jobba, se film, chatta, handla lyssna på musik och mycket annat.

160318_HållbarIT_Soptip_albanien

Röd IT

Vilka är miljöproblemen runt IT och hur kan man agera för att minska eller eliminera dem?  När IT utrustning köps in så går det göra miljöval. Det går bland annat ställa krav när det gäller farliga ämnen och energiförbrukning. Detsamma gäller hur den används och slutligen när den tjänat ut.

IT som en miljöteknik

Med IT-lösningar går det minska klimatpåverkan från resor både i tjänsten och till och från jobbet. IT kan också minska resursåtgången genom digitalisering.

Genom att IT gör det möjligt att jobba var som helst kan moderna lösningar skapa en flexibilitet var och när man jobbar. Det minskar miljöpåverkan, bilköer och ökar den personliga friheten. Att kunna jobba flexibelt och gärna med sin egen utrustning blir en allt vanligare fråga eller krav för nya medarbetare.

När det gäller digitala möten till grannkommunen eller en annan världsdel så finns i dag teknikfria lösningar som avlastar resor. I snitt kan var femte resa sparas vilket bara har uppsidor.

IT och pengar

Hållbar IT kan spara betydande belopp för en verksamhet. Det handlar om minskad energiförbrukning från IT utrustning genom att bra inköp gjorts och att den är i energisparläge när inget produceras. Det handlar om minskade resekostnader för tjänsteresor. Till det skall läggas minskade privata kostnader för resor till och från jobbet. Genom att allt mer digitaliseras minskar behovet att köpa in skrivare och papper.

Hur bygger man hållbar IT?

Hur kan man prioritera, sätta mål och driva aktiviteter inom hållbar IT?

Vilka steg kan man ta och var finns hindren ?

IT finns överallt i en verksamhet och det är olika avdelningar som behöver göra förändringar och det behöver inte vara samma avdelningar som skördar frukten av insatserna… Ser man på verksamheten som helhet, är hållbar IT en lönsam insats för en hållbarare planet.

Vi avslutar med en sammanfattning.

160318_HåkanNordin_HållbarITFöreläsare: Håkan Nordin, internationell expert inom hållbar IT som också är författare till boken Grön IT från problem till lösning.

Dokumentation

 

Detta event är passerat och inte längre aktuellt

Du hittar aktuella event och kurser här: Kalendarium. Är du intresserad av denna kurs specifikt, kontakta oss!

Last modified: 3 februari, 2016