Detta event är passerat och inte längre aktuellt

Du hittar aktuella event och kurser här: Kalendarium. Är du intresserad av denna kurs specifikt, kontakta oss!

Kategorier:

Fastighetsskötare har stora möjligheter att påverka den egna verksamheten i en mer hållbar riktning. Att känna till ”nycklarna” är grunden för ett genuint hållbarhetstänk i det dagliga arbetet. Välkommen till en kurs som ger inspiration, handlingskraft och därmed goda förutsättningar för mer hållbar verksamhet och i förlängningen en mer hållbar värld!

190917_grön-fastighet

Kursinnehåll:

Varför Hållbar utveckling?

Planetära gränser och våra största utmaningar. Varför har vi kurs i hållbarhet? Var ligger våra problem? Avsnittet utgår från konceptet ”planetary bounderies” där våra största reella hållbarhetshot (se nedan) tas upp och utgör en grund för hur man bör rikta sina hållbarhetsansträngningar.
▪ Biodiversitet. Ett av de största hoten just nu är minskning av artrikedom. Vad kan man
göra som fastighetsägare för att öka den biologiska mångfalden?
▪ Klimatförändring. Vad är klimatförändring egentligen och hur hänger det ihop med vår livsföring?
▪ Övergödning. Hur kan man idag (och i framtiden) ta hand om kväveutsläpp från avlopp lokalt?

EU:s avfallstrappa med avfallsminimering och cirkularitet i både konsumtion- och produktionsmönster. Om vikten av att förebygga avfall, vad som händer med det insamlade avfallet, hur en effektiv avfallshantering kan se ut, vad säger avfallslagen? Att undvika begreppet sopor och istället optimera värdekedjan genom att identifiera värde idet som anses vara avfall, innebär en rörelse från daterad linjär sophantering till en cirkulär resurshantering. Praktisk introduktion av begreppet cirkulärekonomi och delandeekonomi tas upp, samt varför det är begrepp som har samma principer som förvaltning av fastigheter.

Miljöanpassad kemikaliehantering. Om kemikaliers påverkan i kretsloppet och på
hälsan. Information om säkerhetsdatablad, farosymboler, alternativ till skadliga kemikalier och vilka regler som gäller för förekomst av PCB, Radon och Asbest (allmänt och era egna rutiner).

Eleffektiva lösningar som ger besparingar för miljön och ekonomin.
Hur ser ett samhälle ut med stor elbilsflotta? Kan man integrera elfordon på ett smart sätt redan idag? Hur ser det ut när hela bilflottan är elektrifierad?
Hållbara transporter ger kunskap om skillnad mellan olika persontransportalternativ, bränslen och deras inverkan på miljö och ekonomi.
När det gäller hållbara transporter är förbränningsmotorn på väg ut. Den har låg verkningsgrad och höga lokala utsläpp. Ecodrive får ersättas av ECO-charge. När laddar man smartast på dygnet? Hur påverkar det elnätets belastning?

LCA och hållbara inköp. Vad är egentligen livscykelanalys? Varför är det ett bra verktyg och vad innebär att ”få med hela kedjan av processer” när man jämför två liknande produkter med varandra? Hur kan det användas för inköp av t.ex. takbeläggning när man jämför så olika alternativ som betong och sedum? Hur kan det hjälpa oss att förstå varför vindkraft och solel släpper ut små mängder CO2 trots att de inte har någon energiförbrukning när de används?

Några citat från tidigare kursdeltagare under 2019:

“Jag hade inte förväntat mig en miljökurs med så bra innehåll 🙂 ”

“Det kursen gav mig mest är att alltid ha med en medvetenhet om att även små val som vi och hyresgästerna gör kan skapa förändring.”

“Kursen gav mig mycket mer än jag hade förväntat mig!”

Det praktiska:

Målgrupp: Fastighetsskötare, fastighetschef, miljösamordnare, miljöstrateg, utvecklingsledare inom miljö med flera

Pris/investering: Ordinariepris: 1.450 kr per person + moms. Faktureras. Introduktionspris vid bokning senast 31 mars: 995 kr per person + moms.
Boka 10 deltagare och få 10% rabatt – gäller vid samtidig bokning och att alla kan faktureras i samma faktura.

Dokumentation och kursintyg ingår i kursavgiften.

Anmälan senast den 22 april 2020, i formuläret nedan. Vid avbokning senare än 7 dagar innan kurstillfället debiteras 50% av avgiften. Vid avbokning senare än två dagar före kurstillfället debiteras 100% av avgiften.

Utbildningstid: 3,5 timmar

Plats: där du är! Detta är en digital livesänd utbildning.

För att delta online behöver du följande: 
– En dator eller laptop med tillförlitlig uppkoppling (gärna med mikrofon och webbkamera).
– Utbildaren bjuder även in deltagare att göra uppgifter via olika QR-koder eller externa webbadresser, dessa kan göras på smartphone eller genom att ha öppet en webbläsare.

Utbildningsansvarig: Markus Göranson

Vill ni hellre ha egna tillfällen? Det går också bra att boka utbildningen på plats hos er, eller eget tillfälle för er i våra lokaler. Pris: Eget kurstillfälle 22.000 kr ex moms. Max 25 deltagare. Fika, intyg och dokumentation ingår i kurser på plasts hos oss.

[id=”2″ title=”true” description=”true”]

Detta event är passerat och inte längre aktuellt

Du hittar aktuella event och kurser här: Kalendarium. Är du intresserad av denna kurs specifikt, kontakta oss!

Last modified: 29 januari, 2020