Detta event är passerat och inte längre aktuellt

Du hittar aktuella event och kurser här: Kalendarium. Är du intresserad av denna kurs specifikt, kontakta oss!

Kategorier:

När Irma drar fram över Karibien och Florida kan vi fundera lite över hur rustade vi själva står inför vattennivåhöjningar…

170920_Ulf-MobackHur arbetar Göteborgs stad med analys av dagens och framtida översvämningar? Ulf Moback stadsbyggnadskontoret redogör för dagsläget i utrednings- och genomförandeskedet.

Vatten från fem håll att hålla koll på, havsnivåer, höga flöden i våra vattendrag, skyfall, grundvattennivåer och mer fukt i luften.

Välkommen till en “blöt” kväll! 

Vad är “skyfallsmodellen”?

Göteborgs Stad har tagit fram ett digitalt verktyg, skyfallsmodellen, för att simulera olika scenarier vid kraftiga skyfall i de mest tätbefolkade områdena i Göteborg. Skyfallsmodellen är den största i sitt slag i Sverige och ska hjälpa kommunen att strategiskt planera för att minska konsekvenserna vid översvämningar. Verktyget är en del i stadens arbete att planera för de effekter som klimatförändringarna medför.

Det övergripande målet med skyfallsmodellen är att få fram underlag inför politiska beslut kring vilka åtgärder Göteborgs Stad ska genomföra för att minska konsekvenserna av kraftiga skyfall. Flera förvaltningar och bolag inom Göteborgs Stad arbetar tillsammans med utomstående experter för att planera långsiktigt för bästa möjliga trygghet och säkerhet.

Arbetet med skyfallsmodellen är ett viktigt första steg i att klimatanpassa vår stad vid skyfall, nästa steg blir att sätta fingret på vilka åtgärder som krävs. Det arbetet blir ett underlag till våra folkvalda politiker, för vidare beslut om åtgärder, säger Ulf Moback, klimatexpert på stadsbyggnadskontoret i Göteborgs Stad.

Läs mer här på Göteborgs Stads hemsida…


sfr-logo_litenOnsdagskvällar på Ekocentrum genomförs under höst- och vårterminerna i samarbete med olika aktörer, alltid i syfte att öka kunskapen om hållbar utveckling. Öppet fram till kl 20.00 för alla intresserade, med fritt inträde både till föreläsningar och utställning! Passa gärna på att ta en fika i vårt ekoreko-kafé när du är här – välkommen! Onsdagskvällar på Ekocentrum är ett kontinuerligt samarbete med Studiefrämjandet Göteborg – Mölndal.

Detta event är passerat och inte längre aktuellt

Du hittar aktuella event och kurser här: Kalendarium. Är du intresserad av denna kurs specifikt, kontakta oss!

Last modified: 12 september, 2017