Detta event är passerat och inte längre aktuellt

Du hittar aktuella event och kurser här: Kalendarium. Är du intresserad av denna kurs specifikt, kontakta oss!

Kategorier:

Vi har bytt lokal och har några platser till! Du missar väl inte frukostseminariet om trendspaning inom miljö och hållbarhet? Miljö Online, som sedan 90-talet arbetat med nyhetsbevakning inom miljö och hållbarhetsområdet, berättar om de senaste aktuella trenderna.

MiljöOnline_loggaDet dagliga flödet av händelser och nyheter inom miljö och hållbarhet kan kännas överväldigande och svårt att urskilja de mönster som berättar om vad som är viktigt just nu. Under vårt frukostseminarium varvar Anna Kjellberg, Miljö Online, aktuella trender med diskussioner, för att kunna koppla det till dig och din verksamhet. Genom att se vad andra prioriterar och satsar på kan du jämföra åt vilket håll din verksamhet rör sig. Du får även inspiration och träffar andra människor som likt dig är framåtriktade och engagerade!

Under morgonen får du veta mer om:

  • De megatrender som påverkar oss alla.
  • Den hållbara gröna staden

o   Förtätning

o   Gröna lösningar och ekosystemtjänster

o   Mobilitet – hur rör vi oss i staden och med vilket färdmedel

  • Energiskiftet

o   En bransch i förändring – från storskaligt till småskaligt

o   Att vilja producera sin egen el

o   Smarta nät och smarta hem

  • Hälsa och miljöpsykologi.

o   ”Vi är vad vi äter”

o   Rädsla och oro kring hälsa och kemikalier

  • Att dela tillsammans – kollaborativ ekonomi

Program

08.30 Frukosten serveras

09.00 Seminariet startar i konferenslokalen Vinden

10.00 Morgonen avslutas

 

Anmäl dig här nedan senast den 17 mars!

Nu är föreläsningen verkligen fullbokad!

20131001-9806Detta frukostseminarium är kostnadsfritt. Din anmälan är bindande men kan överlåtas till annan person. Bokad men ej utnyttjad plats faktureras en no-show-avgift på 400 kr för att täcka våra omkostnader.

Miljö Online har arbetat med nyhetsbevakning inom miljö och hållbarhetsområdet sedan slutet av 90-talet. Från nyhetsbruset identifierar vi de aktuella trenderna just nu. Genom ett trendseminarium får du inte bara en uppdatering om händelser, aktörer och nyheter utan också att fragment sätts in i ett sammanhang.

Vårt samarbete med Miljö Online i Borås tar sig flera uttryck under året. Ekocentrum publicerar varje vecka den mest läsa artikeln på Miljö Online. Tillsammans ordnar vi kurser i ämnet Cirkulär Ekonomi. Dessutom ordnar vi diverse andra events, varav den här frukosten är ett!

Seminariet är fullbokat!

[id=”2″ name=”Anmäl dig nu”]

 

Detta event är passerat och inte längre aktuellt

Du hittar aktuella event och kurser här: Kalendarium. Är du intresserad av denna kurs specifikt, kontakta oss!

Last modified: 11 februari, 2015