Detta event är passerat och inte längre aktuellt

Du hittar aktuella event och kurser här: Kalendarium. Är du intresserad av denna kurs specifikt, kontakta oss!

Kategorier:

Nu återkommer vi med en “Respectfrukost” – på allmän begäran kan man säga!

Erik_Adriansson_Respect_ClimateDenna morgon hör du Erik Adriansson, Respect Climate. Att inventera och dokumentera klimatpåverkan – utsläppen av växthusgaser – inom den egna verksamheten har flera fördelar. Till att börja med måste du känna till vad du har för påverkan för att kunna genomföra förändringar och minska effekterna av pågående aktiviteter. Som forskningen entydigt fastslagit är förändringar nödvändiga för att vända trenden med ökande utsläpp av växthusgaser och globala temperaturökningar. Jakten på interna utsläppsminskningar kan samtidigt leda till ökad energieffektivitet och minskad energianvändning. I längden kan åtgärderna ge minskade utgifter och ökad lönsamhet. Utöver gynnsamma marginaler kan arbetet leda till ett ökad förtroende bland kunder, medarbetare och ägare. För ett producerande företag uppkommer i regel endast en mindre del av produktens samlade klimatpåverkan i den egna verksamheten. Majoriteten av växthusgasutsläppen som är kopplade till produkten skapas i många fall uppströms inom leverantörsledet. Genom att samarbeta med leverantörer och underleverantörer kan motsvarande förändringar genomföras så som i den egna verksamheten. Med ett konstruktivt samarbete går det att minska såväl risker som klimatpåverkan. Riskerna kan bland annat finnas genom material eller råvaror som klassas som ändliga eller på annat sätt är ohållbara. Riskerna kan bland annat innebära ökade kostnader genom avgifter kopplade till fossilt innehåll eller läckage av potenta växthusgaser från produktion eller färdiga produkter. Genom att samarbeta med leverantörer går det att nå långsiktigt hållbara förändringar som minskar belastningen på miljön utan att öka friktionen i relationerna.I längden kan kostnadsminskningar skapas i fler delar av värdekedjan med flera synergieffekter som följd. Respect_logoHur kan arbetet med att inventera klimatpåverkan i leverantörsledet inledas? Med ett stort antal leverantörer behöver prioriteringar göras för att till en början fokusera arbete till de delar där effekterna blir märkbara. Respect Climate har lång erfarenhet av att arbeta med miljöinventering och rapportering för företag och deras värdekedjor.


Program frukostseminarium 25 september 2014:

  • 08.00 Frukosten står framdukad i caféet
  • 08.30 Seminariedelen startar  med Erik Adriansson
  • 09.15 Diskussion
  • 09.30 Morgonen avslutas

Frukostseminariet är kostnadsfritt. Anmäl dig senast den 22 september 2014. Din anmälan är dock bindande (kan överlåtas till annan person vid förhinder) och vi har en så kallad no-show-avgift på SEK 400 ex moms för anmäld men ej utnyttjad plats.

[id=”2″ name=”Anmäl dig nu”]

Detta event är passerat och inte längre aktuellt

Du hittar aktuella event och kurser här: Kalendarium. Är du intresserad av denna kurs specifikt, kontakta oss!

Last modified: 25 juni, 2014