Detta event är passerat och inte längre aktuellt

Du hittar aktuella event och kurser här: Kalendarium. Är du intresserad av denna kurs specifikt, kontakta oss!

Kategorier:

Hösten 2015 antog FN 17 globala mål för hållbar utveckling. I en serie föreläsningar berättar forskare från Göteborgs universitet och Chalmers om ett av målen utifrån sin forskning och vad vi kan göra för att uppnå målet.

161109_fn-mal3-halsa-valbefinnande-logoKvällens tema är mål 3: god hälsa och välbefinnande.

Du träffar Rickard Landberg, nybliven professor i ”food and health” vid Chalmers. I sitt föredrag kommer han att presentera hur kolhydratrika livsmedel påverkar hälsa och välbefinnande. Han kommer även visa hur man kan använda nya metoder för att mäta vad människor faktiskt har ätit och hur dessa verktyg kan integreras i forskningen för att bättre förstå matens betydelse för sjukdomsprevention.

Från Göteborgs Universitet kommer Gunilla Krantz, som kommer att prata om projekt i Rwanda,  där vi har undersökt partnervåld,  mot kvinnor såväl som mot män och effekter på psykisk hälsa samt barriärer till vård.

Partnervåld är ett stort globalt folkhälsoproblem som särskilt drabbar kvinnor men även män och vi har gjort studier på detta i Sverige också. Det finns all anledning att undersöka detta i samband med ohälsa av olika slag, dvs som en generell riskfaktor då det är så pass vanligt i många länder…

160622_globala-malen-2015Föreläsningsserien om de 17 globala målen för hållbar utveckling arrangeras av Göteborgs miljövetenskapliga centrum, GMV i samarbete med Ekocentrum och Göteborgs FN-förening. Vid varje föreläsning berättar en forskare från Göteborgs universitet och en forskare från Chalmers om ett av hållbarhetsmålen utifrån sin forskning och vad vi kan göra för att uppnå målet. Kommande tillfälle i serien under hösten är den 9 november.

 


sfr-logo_litenOnsdagskvällar på Ekocentrum genomförs under höst- och vårterminerna i samarbete med olika aktörer, alltid i syfte att öka kunskapen om hållbar utveckling. Öppet fram till kl 20.00 för alla intresserade, med fritt inträde både till föreläsningar och utställning! Passa gärna på att ta en fika i vårt ekoreko-kafé när du är här – välkommen! Onsdagskvällar på Ekocentrum är ett kontinuerligt samarbete med Studiefrämjandet Göteborg – Mölndal.

Detta event är passerat och inte längre aktuellt

Du hittar aktuella event och kurser här: Kalendarium. Är du intresserad av denna kurs specifikt, kontakta oss!

Last modified: 30 september, 2016