Detta event är passerat och inte längre aktuellt

Du hittar aktuella event och kurser här: Kalendarium. Är du intresserad av denna kurs specifikt, kontakta oss!

Kategorier:

Hösten 2015 antog FN 17 globala mål för hållbar utveckling. I en serie föreläsningar berättar forskare från Göteborgs universitet och Chalmers om ett av hållbarhetsmålen utifrån sin forskning och vad vi kan göra för att uppnå målet. Ikväll handlar det om mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt.

170412_gmv_fn_mal_8_arbetsvillkor_tillvaxt

Lotta Dellve, Inst för Sociologi och Arbetsvetenskap, Göteborgs universitet:

Anständiga arbetsvillkor och arbetsmiljö för hållbar utveckling

Lotta forskar om psykosociala och organisatoriska förhållanden på arbetet och hur de påverkar hållbarhet, ur hälso- och verksamhetsutvecklingsperspektiv. Forskningen fokuserar särskilt om ledarskap och organisering inom vård- och omsorgsorganisationer. Hon är professor i arbetsvetenskap vid Götebrogs Universitet, som är ett interdisciplinärt ämne. Förutom sin tjänst vid Göteborgs Universitet är hon gästprofessor i Vårdens ledning och organisering vid Högskolan i Borås och i Ergonomi vid Kungliga Tekniska Högskolan.

Mer om Lotta här!

Cecilia Berlin, Produkt- och produktionsutveckling, Chalmers:

Socialt hållbara arbetsplatser

Cecilias forskning fokuserar på människor i produktion och social hållbarhet. I detta fokus ingår bland annat ergonomi och arbetsplatsdesign med dess globala utmaningar och olika aktörers roller. Målet är att skapa riktlinjer för hur framtidens socialt hållbara arbetsplatser ska utformas för att ge bästa möjliga förutsättningar för mänskliga förmågor.

Mer om Cecilia här!


Föreläsningen är gratis och öppen för alla. Antalet platser är begränsat.
Anmälan krävs inte, men GMV bjuder föranmälda på kaffe, te eller juice i Ekocentrums kafé från och med kl 17.00. För att delta i fika – Anmäl dig här för fika!


FNförbundet_loggaFöreläsningsserien om de 17 globala målen för hållbar utveckling arrangeras av Göteborgs miljövetenskapliga centrum, GMV,  i samarbete med Ekocentrum. Vid varje föreläsning berättar en forskare från Göteborgs universitet och en forskare från Chalmers om ett av hållbarhetsmålen utifrån sin forskning och vad vi kan göra för att uppnå målet. Det här är tredje och sista tillfället våren 2017, men vi räknar med att återkomma med fler temakvällar till hösten!

Den här kvällen är ett samarbete med Göteborgs Miljövetenskapliga Centrum, GMV och Göteborgs FN-förening.


sfr-logo_litenOnsdagskvällar på Ekocentrum genomförs under höst- och vårterminerna i samarbete med olika aktörer, alltid i syfte att öka kunskapen om hållbar utveckling. Öppet fram till kl 20.00 för alla intresserade, med fritt inträde både till föreläsningar och utställning! Passa gärna på att ta en fika i vårt ekoreko-kafé när du är här – välkommen! Onsdagskvällar på Ekocentrum är ett kontinuerligt samarbete med Studiefrämjandet Göteborg – Mölndal.

Detta event är passerat och inte längre aktuellt

Du hittar aktuella event och kurser här: Kalendarium. Är du intresserad av denna kurs specifikt, kontakta oss!

Last modified: 18 januari, 2017