Detta event är passerat och inte längre aktuellt

Du hittar aktuella event och kurser här: Kalendarium. Är du intresserad av denna kurs specifikt, kontakta oss!

Kategorier:

Hösten 2015 antog FN 17 globala mål för hållbar utveckling. I en serie föreläsningar berättar forskare från Göteborgs universitet och Chalmers om ett av hållbarhetsmålen utifrån sin forskning och vad vi kan göra för att uppnå målet. På internationella kvinnodagen är det dags för det globala målet nummer 5 om jämställdhet: Uppnå jämställdhet, och alla kvinnors och flickors egenmakt.

170308_gmv_fn_mal_5_jamstalldhetDet femte globala målet för hållbar utveckling slår fast att jämställdhet är ett mål i sig liksom en förutsättning för hållbar och fredlig utveckling. Jämställdhet uppnås när kvinnor och män, flickor och pojkar har lika rättigheter, villkor, möjligheter samt makt att själva forma sina liv och bidra till samhällets utveckling. Alla former av våld mot kvinnor och flickor drabbar såväl individen som samhället i stort och utgör ett hinder för jämställdhet och utveckling. Ett samhälles välstånd ökar då kvinnor och flickor kan bidra på lika villkor som män och pojkar genom sina resurser och kunskaper.

Föreläsare:

Katarina Leppänen, Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion, Göteborgs universitet
Katarina är universitetslektor i idé- och lärdomshistoria och forskar bland annat om litteratur, politik och genus. I föreläsningen utgår hon från sin avhandling om samhällsdebattören och författaren Elin Wägners tänkande och föreställningar om kön, natur och historia. Elin Wägner var en föregångare och hennes bok Väckarklocka från 1941 belyser sambanden mellan jämställdhet, fred och miljö, långt före begreppet hållbar utveckling började användas. Vad skulle Wägner säga om vår tids globala jämställdhetsmål?

Helene Ahlborg, Miljösystemanalys, Chalmers

Föreläsningen är gratis och öppen för alla. Antalet platser är begränsat.

Anmälan krävs inte, men GMV bjuder föranmälda på kaffe, te eller juice i Ekocentrums kafé från och med kl 17.00.


FNförbundet_loggaFöreläsningsserien om de 17 globala målen för hållbar utveckling arrangeras av Göteborgs miljövetenskapliga centrum, GMV,  i samarbete med Ekocentrum. Vid varje föreläsning berättar en forskare från Göteborgs universitet och en forskare från Chalmers om ett av hållbarhetsmålen utifrån sin forskning och vad vi kan göra för att uppnå målet. Kommande tillfälle i serien blir den 12 april 2017.

Den här kvällen är ett samarbete med Göteborgs Miljövetenskapliga Centrum, GMV och Göteborgs FN-förening.


sfr-logo_litenOnsdagskvällar på Ekocentrum genomförs under höst- och vårterminerna i samarbete med olika aktörer, alltid i syfte att öka kunskapen om hållbar utveckling. Öppet fram till kl 20.00 för alla intresserade, med fritt inträde både till föreläsningar och utställning! Passa gärna på att ta en fika i vårt ekoreko-kafé när du är här – välkommen! Onsdagskvällar på Ekocentrum är ett kontinuerligt samarbete med Studiefrämjandet Göteborg – Mölndal.

Detta event är passerat och inte längre aktuellt

Du hittar aktuella event och kurser här: Kalendarium. Är du intresserad av denna kurs specifikt, kontakta oss!

Last modified: 18 januari, 2017