Detta event är passerat och inte längre aktuellt

Du hittar aktuella event och kurser här: Kalendarium. Är du intresserad av denna kurs specifikt, kontakta oss!

Kategorier:

I höstas antog FN 17 globala mål för hållbar utveckling. I en serie föreläsningar berättar forskare från Göteborgs universitet och Chalmers om ett av hållbarhetsmålen utifrån sin forskning och vad vi kan göra för att uppnå målet.

160210_GMV_TheGlobalGoals_Logo_and_Icons_SV_liten

Ikväll handlar det om FN:s globala hållbarhetsmål nr 11: Hållbara städer och samhällen.

Det elfte hållbarhetsmålet innebär att: ”städer och bosättningar ska vara inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara”. Idag bor över hälften av världens befolkning i urbana områden och år 2050 väntas andelen ha stigit till 70 procent. Den snabba och stora inflyttningen till städer ställer nya krav som behöver bemötas på ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt. Växande städer kan skapa nya möjligheter för ekonomisk tillväxt men kan också bidra till ökade sociala klyftor och påfrestningar på ekosystem. Hållbar stadsutveckling kräver nya samarbeten och utvecklade former för dialog med medborgare och näringsliv.

160413_Ylva Norén Bretzer _GU

Ylva Norén Bretzer forskar om offentlig förvaltning och statsvetenskap i ämnen som demokratipolitik, miljö- och energipolitik samt bostadspolitik. Hon har bland annat medverkat i ett flerdisciplinärt forskningsprojekt om energieffektivisering i miljonprogramsområden. Ylva är också Göteborgs universitets samordnare inom Mistra Urban Futures, ett internationellt centrum för hållbar stadsutveckling bestående av Chalmers, Göteborgs universitet, Göteborgs stad, Göteborgsregionens kommunalförbund (GR), IVL Svenska miljöinstitutet, Länsstyrelsen i Västra Götalands län och Västra Götalandsregionen. 

Henriette Söderberg

Henriette  Söderberg är styrkeområdesledare för Chalmers styrkeområde Samhällsbyggnad, som samlar forskning om bl a framtida städer, hållbara infrastrukturer, system för resurssnåla materialflöden och utformningen av den byggda miljön. Henriette är docent inom hållbar stadsutveckling och har en bakgrund som samhällsvetare inom området miljöpolitik och hållbar utveckling på lokal och regional nivå. Hon var tidigare programkoordinator för Mistra Urban Futures. Henriette kommer att ge en kort översikt av hur styrkeområdet Samhällsbyggnad tar sig an utmaningarna inom målet hållbara städer och samhällen.

Mer om föreläsarna:

Henriette Söderberg, Styrkeområde Samhällsbyggnad, Chalmers
http://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/samhallsbyggnad/Sidor/Samhallsbyggnad.aspx
 

Ylva Norén Bretzer, Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet
http://spa.gu.se/om-institutionen/personal?userId=xnoryl

FNförbundet_loggaFöreläsningsserien om de 17 globala målen för hållbar utveckling arrangeras av Göteborgs miljövetenskapliga centrum, GMV,  i samarbete med Ekocentrum. Vid varje föreläsning berättar en forskare från Göteborgs universitet och en forskare från Chalmers om ett av hållbarhetsmålen utifrån sin forskning och vad vi kan göra för att uppnå målet.

Den här kvällen är ett samarbete med Göteborgs Miljövetenskapliga Centrum, GMV och Göteborgs FN-förening.

 

 

 

sfr-logo_litenOnsdagskvällar på Ekocentrum genomförs under höst- och vårterminerna i samarbete med olika aktörer, alltid i syfte att öka kunskapen om hållbar utveckling. Öppet fram till kl 20.00 för alla intresserade, med fritt inträde både till föreläsningar och utställning! Passa gärna på att ta en fika i vårt ekoreko-kafé när du är här – välkommen! Onsdagskvällar på Ekocentrum är ett kontinuerligt samarbete med Studiefrämjandet Göteborg – Mölndal.

Detta event är passerat och inte längre aktuellt

Du hittar aktuella event och kurser här: Kalendarium. Är du intresserad av denna kurs specifikt, kontakta oss!

Last modified: 15 januari, 2016