Detta event är passerat och inte längre aktuellt

Du hittar aktuella event och kurser här: Kalendarium. Är du intresserad av denna kurs specifikt, kontakta oss!

Kategorier:

Hösten 2015 antog FN 17 globala mål för hållbar utveckling som en del av Agenda 2030. I en serie föreläsningar berättar forskare från Göteborgs universitet och Chalmers om ett av målen utifrån sin forskning och vad vi kan göra för att uppnå målet. Det är nu dags för det globala målet nummer 16 som innebär att främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, se till att alla har tillgång till rättvisa samt bygga upp effektiva och ansvarsskyldiga och inkluderande institutioner på alla nivåer.

180411_Mål16_fredliga_samhallenDet sextonde globala målet för hållbar utveckling slår fast att fredliga samhällen och frihet från våld utgör både ett mål och ett medel för hållbar utveckling. Inga varaktiga framsteg kan nås i en kontext präglad av våld, konflikt och hot om våld. En väl fungerande statsförvaltning med ansvarsfulla institutioner, transparens och rättsstatens principer har alla ett fundamentalt egenvärde.

Föreläsare:

Sirianne Dahlum, Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet
Sirianne forskar om demokratisering, politisk protest och inbördeskrig. Hon är verksam inom det internationella forskningsprojektet Varianter på demokrati (V-Dem), som tar fram nya indikatorer på demokrati, i alla världens länder från år 1900 fram till idag. Föreläsningen fokuserar på hur demokratin utvecklas i världen och vad det finns för utmaningar och lösningar för att uppnå målen i Agenda 2030.

Claes Andersson, Fysisk resursteori, Chalmers
Claes forskar om samhällens utveckling och organisation utifrån ett komplexitetsteoretiskt perspektiv. Bland annat forskar han om vad som orsakar konflikter i samhällssystem och hur de kan förstås utifrån olika skalor på individnivå,  gruppnivå eller för hela befolkningar. Även forskning om så kallade “lömska problem” (wicked problems) i samhället är centrala, det vill säga problem vars lösningar ständigt genererar nya problem, ofta på helt nya ställen, och som blir “kroniska” i samhället.”

Föreläsningen är gratis och öppen för alla. Antalet platser är begränsat.

Anmälan krävs inte, men vi bjuder föranmälda på fika i Ekocentrums kafé från och med kl 17.00.  Anmäl dig här för fika!

Mer om kvällens föreläsare:Sirianne Dahlum, Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet
Claes Andersson, Fysisk resursteori, Chalmers

 


FNförbundet_loggaFöreläsningsserien om de 17 globala målen för hållbar utveckling arrangeras av Göteborgs miljövetenskapliga centrum, GMV,  i samarbete med Ekocentrum. Vid varje föreläsning berättar en forskare från Göteborgs universitet och en forskare från Chalmers om ett av hållbarhetsmålen utifrån sin forskning och vad vi kan göra för att uppnå målet.

Läs mer om de globala målen…

Den här kvällen är ett samarbete med Göteborgs Miljövetenskapliga Centrum, GMV och Göteborgs FN-förening.

 


sfr-logo_litenOnsdagskvällar på Ekocentrum genomförs under höst- och vårterminerna i samarbete med olika aktörer, alltid i syfte att öka kunskapen om hållbar utveckling. Öppet fram till kl 20.00 för alla intresserade, med fritt inträde både till föreläsningar och utställning! Passa gärna på att ta en fika i vårt ekoreko-kafé när du är här – välkommen! Onsdagskvällar på Ekocentrum är ett kontinuerligt samarbete med Studiefrämjandet Göteborg – Mölndal.

Detta event är passerat och inte längre aktuellt

Du hittar aktuella event och kurser här: Kalendarium. Är du intresserad av denna kurs specifikt, kontakta oss!

Last modified: 21 mars, 2018