Detta event är passerat och inte längre aktuellt

Du hittar aktuella event och kurser här: Kalendarium. Är du intresserad av denna kurs specifikt, kontakta oss!

Kategorier:

FN:s medlemsländer har antagit 17 globala mål för hållbar utveckling i Agenda 2030. I en serie föreläsningar berättar forskare från Göteborgs universitet och Chalmers om målen utifrån sin forskning och vad vi kan göra för att uppnå dem. Vid varje föreläsning berättar två forskare om två av målen och hur de är sammankopplade. Nu är det dags för mål 11 om hållbara städer och samhällen samt mål 13 om att bekämpa klimatförändringarna.

190410_GMV_SDG 11&13Transporter inom och mellan städer är en stor källa för utsläpp av växthusgaser och planering av  transportsystem i urbana miljöer är därför viktiga faktorer för att minska utsläppen. Mål 11 handlar om hållbar stadsutveckling och omfattar bland annat planering av bostäder, infrastruktur och transporter,  vilket kräver ny teknik och samarbete mellan flera sektorer. Den snabba och stora inflyttningen till städer ställer nya krav som behöver bemötas på ett hållbart sätt bland annat genom om att tillgängliggöra hållbara transportsystem för alla och minska städernas negativa miljöpåverkan. Mål 13 handlar om att bekämpa klimatförändringarna, till exempel genom effektiv klimatrelaterad planering och förvaltning, men också genom att förbättra utbildningen. Ny teknik och innovationer så som elektrifiering av transportsektorn är också viktiga faktorer för att lösa klimatfrågan.

Föreläsare:190410_GMV_Mål11-13_ylvanoren

Ylva Norén Bretzer, Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet

Ylva forskar om offentlig förvaltning och statsvetenskap i ämnen som demokratipolitik, miljö- och energipolitik samt bostadspolitik. Hon har bland annat medverkat i ett flerdisciplinärt forskningsprojekt om energieffektivisering i miljonprogramsområden. Ylva är också Göteborgs universitets samordnare inom Mistra Urban Futures, ett internationellt centrum för hållbar stadsutveckling.

Mer om Ylva

190410_GMV_Mål11-13_Maria-Taljegard_renovabil

Maria Taljegård, Energiteknik,Chalmers

Maria Taljegård är doktorand inom hållbara transport- och energisystem på Chalmers. Hon forskar främst på hur en elektrifiering av transportsektorn kan komma att påverka elsystemet i framtiden. Maria var på plats på FN i New York under förhandlingarna år 2014 och följde under ett par månader på nära håll arbetet med att ta fram målen för hållbar utveckling.

Mer om Maria


Föreläsningen är gratis och öppen för alla. Antalet platser är begränsat.

Anmälan krävs inte, men vi bjuder föranmälda på fika i Ekocentrums kafé från och med kl 17.00.

 


Referat från kvällen – ej tillgängligt ännu.


Föreläsningen är gratis och öppen för alla. Antalet platser är begränsat.

Föreläsningen är gratis och öppen för alla. Antalet platser är begränsat. Anmälan krävs inte, men GMV bjuder föranmälda på fika i Ekocentrums kafé från och med kl 17.00.FNförbundet_loggaFöreläsningsserien om de 17 globala målen för hållbar utveckling arrangeras av Göteborgs centrum för hållbar utveckling, GMV,  och FN-förbundet i Göteborg, i samarbete med Ekocentrum.

Detta event är passerat och inte längre aktuellt

Du hittar aktuella event och kurser här: Kalendarium. Är du intresserad av denna kurs specifikt, kontakta oss!

Last modified: 4 april, 2019