Detta event är passerat och inte längre aktuellt

Du hittar aktuella event och kurser här: Kalendarium. Är du intresserad av denna kurs specifikt, kontakta oss!

Kategorier:

Tomas_Kåberger

FULLBOKAT!

Energiförsörjning med nya förutsättningar.

Vindkraften växer kraftigt över hela världen. I USA stod vindkraften 2012 för nästan hälften av all ny elproduktionskapacitet. I Kina bygger man ännu mer. Där ger idag vindkraften mer el per år än kärnkraften. Totalt sett ger vindkraften ändå bara 2% av den globala elproduktionen. I Sverige är siffran 5% och för Danmark har man nått 28%, där har man med bred enighet beslutat att år 2020 få hälften av landets el från vindkraft.

*  Vindkraft är nu på många håll det billigaste sättet att få mer el.

  • Hur kommer utvecklingen att se ut framöver – i Sverige och i övriga världen?
  • Vilka är hoten och möjligheterna?

Seminarieprogram 15.00 – 17.00

  • Tomas Kåberger, ordförande i Japan Renewable Energy Foundation och professor på Chalmers och Zheijang Universitetet, ger en aktuell omvärldsanalys.
  • Henrik Aleryd, projektledare Power Väst
  • Sara Fogelström, Svensk VindkraftsTekniskt Centrum, SWPTC, Chalmers
  • Linda Burenius Magnusson, O2 Vindel
  • Tobias Finndin,  segmentsansvarig vindkraft, SKF
  • Abbas Zarrinpour, Västra Götalandsregionens miljönämnd

17.00 Invigning av utställningen, mingel och bubbel

Ett samarbete med Power Väst och Ingenjörer för Miljön, IfM.

Detta event är passerat och inte längre aktuellt

Du hittar aktuella event och kurser här: Kalendarium. Är du intresserad av denna kurs specifikt, kontakta oss!

Last modified: 28 februari, 2013