Detta event är passerat och inte längre aktuellt

Du hittar aktuella event och kurser här: Kalendarium. Är du intresserad av denna kurs specifikt, kontakta oss!

Kategorier:

Åsa Wilske, miljöchef Göteborgs Hamn AB och Gustav Sjöblom, ordförande i Naturskyddsföreningen i Göteborg.

ElanslutningUtsläpp från fartyg vid kaj är en stor källa till utsläpp i Göteborg. Elanslutning är ett utmärkt sätt att minska utsläppen, men det kräver både investeringar och samarbeten med rederier och andra hamnar. Göteborgs Hamn driver sedan flera år ett projekt för att minska miljöpåverkan från fartyg vid kaj och inledde förra året ett samarbete med Naturskyddsföreningen i Göteborg. Under föredraget presenteras dels själva elanslutningen, dels möjligheter och svårigheter i samband med samarbete mellan ett företag och en miljöorganisation.

 

Plats: Ekocentrum, Aschebergsgatan 44, Göteborg (Hållplats Kapellplatsen)

Fritt inträde! Ingen föranmälan krävs. Begränsat antal platser.

Våra onsdagsföreläsningar genomförs i samverkan med Studiefrämjandet Göteborg.

Detta event är passerat och inte längre aktuellt

Du hittar aktuella event och kurser här: Kalendarium. Är du intresserad av denna kurs specifikt, kontakta oss!

Last modified: 23 november, 2012