Detta event är passerat och inte längre aktuellt

Du hittar aktuella event och kurser här: Kalendarium. Är du intresserad av denna kurs specifikt, kontakta oss!

Kategorier:

Kan man säga om ekonomisk tillväxt är bra eller dåligt för miljön – och vad säger den historiska erfarenheten?

PengarFöreläsningen ger ett historiskt perspektiv på hur idén om ekonomisk tillväxt växte fram och blev en central del i den samhällspolitiska diskussionen. Dessutom kommer relationen mellan ekonomisk tillväxt, knappa naturresurser och en rad olika miljöproblem att diskuteras.

Oskar Broberg och Staffan Granér är forskare och lärare vid Ekonomisk-historiska institutionen, Handelshögskolan, Göteborgs universitet.

Ett arrangemang i samarbete med Göteborgs Miljövetenskapliga Centrum (GMV).

Plats: Ekocentrum, Aschebergsgatan 44, Göteborg (Hållplats Kapellplatsen)

Fritt inträde! Ingen föranmälan krävs. Begränsat antal platser.

Våra onsdagsföreläsningar genomförs i samverkan med Studiefrämjandet Göteborg.

Detta event är passerat och inte längre aktuellt

Du hittar aktuella event och kurser här: Kalendarium. Är du intresserad av denna kurs specifikt, kontakta oss!

Last modified: 23 november, 2012