Detta event är passerat och inte längre aktuellt

Du hittar aktuella event och kurser här: Kalendarium. Är du intresserad av denna kurs specifikt, kontakta oss!

Kategorier:

Café_Planet_logo

Ekofilosofi berör frågor om människan och naturen ur ett filosofiskt och ekologiskt perspektiv.

Ämnet arbetar med att undersöka de stora miljö- och framtidsproblemen genom att relatera dem till deras filosofiska och kulturella rötter. I detta ingår att på djupet försöka förstå frågorna, och vara en del i att formulera nya, meningsfulla frågor. Ekofilosofi ska inte förstås som en enhetlig tanketradition. Exempel på några olika ekofilosofier är deep ecology, filosofisk ekofeminism och socialekologi.

Hugo Norell och Kimo Kjernmoen ger sina perspektiv på ekofilosofin som fält, och därefter blir det diskussion. 

JAK bjuder på fika från 17.30 och programmet startar kl 18.00

Samarr: Studiefrämjandet, Ekocentrum och JAK-banken,

Detta event är passerat och inte längre aktuellt

Du hittar aktuella event och kurser här: Kalendarium. Är du intresserad av denna kurs specifikt, kontakta oss!

Last modified: 24 februari, 2015