Detta event är passerat och inte längre aktuellt

Du hittar aktuella event och kurser här: Kalendarium. Är du intresserad av denna kurs specifikt, kontakta oss!

Kategorier:

En av de mest kontroversiella frågorna i klimatförhandlingarna är hur resursöverföring mellan rikare och fattigare länder ska organiseras. Kyotoprotokollet införde den första globala marknadsmekanismen på miljöområdet: Mekanismen för ren utveckling (CDM), som en lösning på detta problem. Men handeln med utsläppsrätter har utsatts för hård kritik för ineffektivitet. Vad finns det för problem och möjligheter med denna typ av marknadsbaserade mekanismer? Och vad finns det för alternativ? Hur minskar man risken för korruption i klimatarbetet?

Träffa en av forskarna som ska delta på FNs klimatmöte i Köpenhamn.

Föreläsare:
Monika Bauhr, Statsvetenskap, Göteborgs universitet

Ett arrangemang i samarbete med Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV).

Fritt inträde! Ingen föranmälan krävs. Begränsat antal platser.

Detta event är passerat och inte längre aktuellt

Du hittar aktuella event och kurser här: Kalendarium. Är du intresserad av denna kurs specifikt, kontakta oss!

Last modified: 23 november, 2012