Detta event är passerat och inte längre aktuellt

Du hittar aktuella event och kurser här: Kalendarium. Är du intresserad av denna kurs specifikt, kontakta oss!

Kategorier:

Företagens miljöarbete leder till högre lönsamhet. Kom och ta del av en mängd goda exempel på hur andra företag agerar och hur de använder sig av de nationella miljökvalitetsmålen.

 

Program:

13.00 Inledning

Christer Owe, Ekocentrums verksamhetsledare och Bengt Rundqvist, Miljömålsrådets kansli

13.10 Sexton miljömål och ett löfte till nästa generation

Landshövding Lars Bäckström

13.40 Näringslivet behövs för att vi ska nåmiljömålen!

Bengt Rundqvist, Miljömålsrådets kansli berättar om nya sidor på Miljömålsportalen samt om propositionen gällande ny struktur för uppföljning av miljömålen.

14.10 Så inkluderas miljömålen i miljöledningsarbetet

Goda företagsexempel, Torbjörn Brorson, Internationella Miljöinstitutet vid Lunds Universitet, har bl.a. varit miljöchef på Pharmacia och Trelleborg AB och är en av författarna till ”Miljöarbetet stärker affärerna!”

14.45 Miljömålen i Ekocentrums utställning – fler goda exempel

Martina Persson, Ekocentrum

15.00 Kaffepaus

15.30 Ett dåligt samvete eller lätt PR!

Hur kan företag delta i miljömålsarbetet? I åtgärdsprogrammet för Västra Götaland pekas näringslivet ut som ansvariga för en mängd åtgärder för att uppnå de regionala miljömålen. Det har varit svårt att hitta samarbetsformer och tydliga fördelar för företagen. Hur går vi vidare?

Jens Mentzer, Länsstyrelsen Västra Götaland

16.15 Från politik till affärsnytta av miljöarbete Miljömålen och västsvenskt näringsliv

Kajsa Dahlsten, omvärldsanalytiker, Västsvenska Industri & Handelskammaren

16.50 Så här arbetar Mölndal Energi med miljökvalitetsmålen

Sofia Hauptmann, kvalitets- och miljöcontroller, Mölndal Energi

17.00 Middag (kravmärkt buffé) och tillfälle till mingel

Deltagaravgift: 1 400 kr exkl. moms, inkl. middag och boken ”Miljöarbetet stärker affärerna!”

Miljömålen

Detta event är passerat och inte längre aktuellt

Du hittar aktuella event och kurser här: Kalendarium. Är du intresserad av denna kurs specifikt, kontakta oss!

Last modified: 23 november, 2012