Detta event är passerat och inte längre aktuellt

Du hittar aktuella event och kurser här: Kalendarium. Är du intresserad av denna kurs specifikt, kontakta oss!

Kategorier: ,

För de organisationer som har ett miljöledningssystem och vill utbilda sina medarbetare i den grundläggande miljökurs som bl a är krav enligt miljödiplomering (svensk miljöbas), erbjuder vi just nu i samarbete med Miljögiraff en grundläggande miljökurs med inriktning mot livscykelperspektiv.

Tid över? Använd den hållbart!

Mycket i samhället har just nu satts på paus och det är lätt att stå handfallen inför det faktumet. Vi tror att det är väldigt viktigt att investera den tid som idag spenderas i frivillig eller ofrivillig karantän på fortbildning – särskilt inom områden som leder till hållbar utveckling! Vissa arbetsuppgifter går naturligtvis att skjuta framåt i tiden, men se också till att investera den tid som ofrivilligt frigörs på ett hållbart och framåtblickande sätt!

Ekocentrums grundläggande miljöutbildningar reder ut begrepp och förmedlar ett helhetsperspektiv inom miljöområdet. Utbildningen omfattar en halvdag (4 timmar) och är lämplig som en första miljöutbildning för verksamheter som arbetar med miljödiplomering, ISO 14001 eller annat miljöledningssystem.

Nyhet – nu med livscykelperspektiv!

Vad är livscykelanalys och varför hänger metoden ihop så bra med förståelsen av planetära gränser samt måluppfyllnad av hållbarhetsmål? Varför har vi som organisation nytta av livscykelperspektiv på vår verksamhets miljöaspekter?

Utbildningen sker i realtid och det finns möjlighet att kommunicera med utbildaren, precis som på våra fysiska utbildningar.

För att delta online behöver du följande: 
– En dator eller laptop med tillförlitlig uppkoppling (gärna med mikrofon och webbkamera).
– Utbildaren bjuder även in deltagare att göra uppgifter via olika QR-koder eller externa webbadresser, dessa kan göras på smartphone eller genom att ha öppet en webbläsare.

Program

Inledning – Vart är vi på väg? Vi börjar med en genomgång av de globala miljöfrågorna där vi reder ut bakomliggande orsaker och effekter i samhället. Vilka miljöutmaningar står samhället inför? Därefter diskuteras vikten av en hållbar utveckling och vad det kan innebära. Vad säger forskarna? Vad säger politikerna? 

Goda exempel från utställningen. Ekocentrums miljöutställning flyttar fokus från problem till möjligheter. Föreläsningen fokuserar bland annat på energi, transporter, miljömärkningar, livsmedel, textil, bygg, kretslopp och återvinning. Vi visar på kopplingar mellan ekologiska, ekonomiska och sociala faktorer och deras betydelse för en långsiktigt hållbar utveckling.

Livscykelperspektivet. Vad är livscykelanalys och varför hänger metoden ihop så bra med förståelsen av planetära gränser samt måluppfyllnad av hållbarhetsmål? Varför har vi som organisation nytta av livscykelperspektiv på vår verksamhets miljöaspekter?

Miljöledningssystem. En avslutande diskussion om vad man kan göra för att minska miljöbelastningen från den egna verksamheten. Den här öppna grundläggande miljöutbildningen skiljer sig från de anpassade dito såtillvida att den sista timmen ägnas åt miljödiplomeringsarbete generellt, för att passa alla deltagare och deras respektive verksamhet.


Kursdiplom
Efter genomförd kurs får du ett kursdiplom/intyg skickat till din mail!

Utbildare: Markus Göranson, Miljögiraff

Miljödiplom_logoDen här kursen uppfyller krav för miljödiplomerade verksamheter enligt svensk miljöbas.

 

Kostnad och bokningsvillkor

Ordinariepris: 1.450 kr per person + moms.

Introduktionspris vid bokning senast 14 april: 995 kr per person + moms. Boka 10 deltagare och få 10% rabatt – gäller vid samtidig bokning och att alla kan faktureras i samma faktura.

Medlemmar i Ekocentrums nätverk får som vanligt 25% rabatt på kursavgiften!

Anmäl dig/er senast 7 dagar innan kursdatumet! Vid avbokning senare än 7 dagar före kursdatum debiteras 50% av kursavgiften. Om avbokning sker senare än 2 dagar före utbildning debiteras 100% av avgiften.

Kursen är framtagen i samarbete med Miljögiraff i Göteborg.

 

Frågor och övrigt: 
Har du frågor – ring oss på 031-7050740! Det går naturligtvis också bra att maila oss på info@ekocentrum.se. Vi jobbar både på plats och hemifrån, välkommen att kontakta oss!

[id=”2″ title=”true” description=”true”]

Detta event är passerat och inte längre aktuellt

Du hittar aktuella event och kurser här: Kalendarium. Är du intresserad av denna kurs specifikt, kontakta oss!

Last modified: 30 mars, 2020