Detta event är passerat och inte längre aktuellt

Du hittar aktuella event och kurser här: Kalendarium. Är du intresserad av denna kurs specifikt, kontakta oss!

Kategorier:

Att ha barn är idag ett pussel för att få ihop tid, mat och annat som står högt på agendan. Två forskare som tittat på olika delar av barnfamiljens vardag kommer att presentera sin forskning. Föreläsare: Barbro Johansson, Centrum för konsumtionsvetenskap (CFK) vid Göteborgs universitet, har forskat på hur barnfamiljen klarar hälsopusslet- att skapa hälsosamma och trivsamma måltider med rimliga insatser av tid och pengar. Jörgen Larsson, Sociologiska institutionen vid Göteborgs universitet, disputerar 23 mars med en avhandling om “tidsmässig välfärd”. Hans forskning handlar bland annat om hur barnfamiljer får sin tid att gå ihop i dagens moderna samhälle och hur tid kopplas till lycka. Diskussion med deltagarna: Hur fungerar det att vara barnfamilj i dagens samhälle? Hur får man vardagen att fungera? Finns det andra problem för barnfamiljen som också borde belysas? Vad gör egentligen en barnfamilj lycklig?

Ett arrangemang i samarbete med GMV, Göteborgs Miljövetenskapliga Centrum.

Våra onsdagskvällar är ett samarbete med Studiefrämjandet i Göteborg.

Detta event är passerat och inte längre aktuellt

Du hittar aktuella event och kurser här: Kalendarium. Är du intresserad av denna kurs specifikt, kontakta oss!

Last modified: 13 december, 2012