Detta event är passerat och inte längre aktuellt

Du hittar aktuella event och kurser här: Kalendarium. Är du intresserad av denna kurs specifikt, kontakta oss!

Kategorier:

Byggsektorn omsätter enorma mängder material som har stor miljöpåverkan. Återbruk av material inom byggsektor, fastighetsförvaltning och försäkrings- branschen är nästan obefintligt. Därmed missar branschen och samhället tillfället att minska miljökonsekvenser som koldioxidutsläpp, spridning av långlivade bioackumulerbara substanser, hot mot biologisk mångfald m.m.

Ur programmet:

  • Vilka styrmedel och politiska mål finns på EU-nivå, i Sverige och lokalt
  • Vilka aktörer behöver samverka för att börja återbruka material på en nivå där kvalitet och ekonomi bibehålls
  • Exempel på återbruk i drift från Danmark och Sverige
  • Anna Denell, Vasakronan berättar om målsättningar och projekt
  • Göteborgs stad berättar om sitt mål på 5 % återbruksmaterial i nybyggnation på Norra Älvstranden
  • Björn Ohlén, Byggnadsvårdsföreningen och Jesper Peterson, Naturskyddsföreningen/Top Ten om återbruk av fönster och vitvaror
  • IVL Svenska Miljöinstitutet om EU-projektet IRCOW med fokus på rivningsavfall i teori och praktik
  • Karin Stenmar, Folksam, berättar om återbruk inom bygg
  • Lennart Sjöhage, Watercircles, om bilåterbruk
  • Läs mer i programmet här!

140826_webbild_seminarium_aterbrukEnligt Naturskyddsföreningens licenskrav för Bra Miljöval försäkringar ska återbruksmaterial användas i minst tre procent av alla byggskador för småhus – men vem kan leverera?

2010 var avfallsmängden 9 400 000 ton, d.v.s. mer än dubbelt så mycket som hushållens samlade avfall på ca 4 miljoner ton.

Frågor:
David Palm, IVL Svenska Miljöinstitutet david.palm@ivl.se
Lotta Silfver, Göteborgs Stad lotta.silfver@miljo.goteborg.se
Caroline Hopkins, Naturskyddsföreningencaroline.hopkins@naturskyddsforeningen.se

Anmälan görs här nedan senast den 20/8 2014!
Deltagande är kostnadsfritt, men antalet platser begränsat. Din anmälan är bindande men får överlåtas till annan person. No-show-avgift: Anmäld, ej utnyttjad plats faktureras 400 kr ex moms.

Eftermiddagen arrangeras av Göteborgs Stad, IVL Svenska Miljöinstitutet och Naturskyddsföreningen i samarbete med Ekocentrum

Länk till Naturskyddsföreningen

[id=”2″ name=”Anmäl dig nu”]

140826_logotyper_arrangörer

Detta event är passerat och inte längre aktuellt

Du hittar aktuella event och kurser här: Kalendarium. Är du intresserad av denna kurs specifikt, kontakta oss!

Last modified: 16 maj, 2014