Detta event är passerat och inte längre aktuellt

Du hittar aktuella event och kurser här: Kalendarium. Är du intresserad av denna kurs specifikt, kontakta oss!

Kategorier:

Climate Crowd utvecklar ett nytt slags verktyg för att möta klimatutmaningen: omställningsfonden. Detta tror vi görs bäst tillsammans med andra som är engagerade i frågan!  Ta chansen att vara med och påverka du också – välkommen till en kväll där du får lyssna, diskutera och tycka till!

Climate_Crowd_logo_no

Climate Crowd tar sin utgångspunkt i hypotesen att det är fler människor än vad politikerna uppfattar som vill att den omställningen av samhället som behövs ska ske. Enkelt uttryckt – att mandatet från folket är större än vad politikerna idag agerar utifrån.

Klimatutmaningen är en av vår tids största framtidsfrågor. Klimatförändringarna kan bara hejdas genom att våra politiker tar de långsiktiga beslut som krävs för att genomföra en omställning till ett hållbart samhälle. Det är samtidigt en stor och komplex utmaning att hantera för det politiska systemet. Medborgare behöver kunna visa sin vilja på ett konkret och tydligt sätt, så att ledande politiker uppfattar att de har ett tydligt mandat att genomföra nödvändiga åtgärder – oavsett politisk färg.

Omställningsfonden är ett verktyg som manifesterar människors opinion och samtidigt har potential att påverka investeringsströmmarna i samhället. Två kritiska nyckelfaktorer för att accelerera omställningen!

Jessica Vacklid kommer att hålla ihop kvällens diskussioner.

 Samarbete mellan Ekocentrum och Climate Crowd

Under 2015 bedriver Climate Crowd i samverkan med Ekocentrum ett projekt som fokuserar på att skapa dialog med människor för att utveckla konceptet med omställningsfonden. Projektet får ekonomiskt stöd från Myndigheten för Ungdoms-och civilsamhällesfrågor. Kontaktpersoner är Örjan Jansson, Jessica Vacklid och Sven Wolf, telefon 0703-059375.

 

sfr-logo_litenOnsdagskvällar på Ekocentrum genomförs under höst- och vårterminerna i samarbete med olika aktörer, alltid i syfte att öka kunskapen om hållbar utveckling. Öppet fram till kl 20.00 för alla intresserade, med fritt inträde både till föreläsningar och utställning! Passa gärna på att ta en fika i vårt ekoreko-kafé när du är här – välkommen!

Onsdagskvällar på Ekocentrum  är ett kontinuerligt samarbete med Studiefrämjandet Göteborg  – Mölndal

Detta event är passerat och inte längre aktuellt

Du hittar aktuella event och kurser här: Kalendarium. Är du intresserad av denna kurs specifikt, kontakta oss!

Last modified: 26 mars, 2015