Detta event är passerat och inte längre aktuellt

Du hittar aktuella event och kurser här: Kalendarium. Är du intresserad av denna kurs specifikt, kontakta oss!

Kategorier:

Common Cause-rapporten Why values matter! Har tagits fram av WWF och Friends of the Earth och talar om vikten av att komma åt värderingar när man jobbar med samhällsförändringar.

Kommunikationsmönster och beteende hos gräsrotsorganisationer är därför mycket viktigt. Vissa typer av kampanjer och påverkansarbete kan snarare stärka, de värden man vill bekämpa t.ex. att argumentera för att byta till förnybar el av ekonomiska skäl.

På Common Cause Café blir det en kortare sammanfattning om vad rapporten säger, och därefter diskussioner om vad det innebär för förändringsarbete.

Café_PlanetCafé Planet är en mötesplats för dig som vill samtala miljö- och hållbarhetsfrågor med andra! Onsdagskvällar under terminerna samlas vi på Ekocentrum i Göteborg för diskussionsträffar, filmvisningar med mera. Ekocentrum har kvällsöppet 17-20 dessa onsdagar. Välkommen!

Detta event är passerat och inte längre aktuellt

Du hittar aktuella event och kurser här: Kalendarium. Är du intresserad av denna kurs specifikt, kontakta oss!

Last modified: 5 februari, 2013