Detta event är passerat och inte längre aktuellt

Du hittar aktuella event och kurser här: Kalendarium. Är du intresserad av denna kurs specifikt, kontakta oss!

Kategorier:

Vad innebär det att bygga hållbart och cirkulärt? Vilka aspekter är viktigast?  Välkommen att skaffa dig en bättre plattform för beslut så att vi verkligen bygger för en hållbar framtid! Den här dagen möts byggarna, fastighetsägarna och -förvaltarna, beställarna, de boende, de som planerar och bygger staden och forskarna.

191126_edenproject-skuren

Byggsektorns klimatpåverkan är betydande, hela 50% av en byggnads hela livscykels klimatutsläpp sker under byggnadsfasen. Vi lever – och bygger! – som om vi hade 4 jordklot… Hur ska vi göra rätt från början?

Talarnas presentationer från dagen:

Ola Nylander Chalmers Perspektiv i tid och rum

Ola Harald Fjeldheim, Fortidsminneforeningen

Johanna Andersson IVL

Resource MvPraagh – återvunnet material i konstruktioner

Johan Felix RESource

Filip Elland Castellum

Erik Berg socialt byggande

Andreas Bergström Fores, Entreprenörskap och innovatörer

Björn Ohlén, Västarvet – Cirkulärt byggande

Rickard Teeriniemi FOAMGLAS

Anna Högberg, HOPPET

Mikael Olsson, Again Avloppslösning H-borg

Jonas Rothén Forbo – Sarlon Modul’Up kapa ledtid

Jonas Engverth Indus

Jonas Bengtsson Bastec BAS2

 

PROGRAM 

09.30-10.00 Registrering och fika med smörgås

191126_green-highrise10.00 Välkomna och inledning på dagen

10.05-11.40 Pass 1: Hållbart byggande är smart byggande! 

Karin Nyquist, Wästbygg, dagens moderator, om att sätta frågorna i perspektiv.

Ola Nylander, professor på Chalmers institutionen för Arkitektur och Samhällsbyggnad ger oss en historisk odyssé kopplad till dagens byggande.

Ann-Klara Aspegren, Informationscentrum för hållbart byggande.

Panelsamtal: Vilka lärdomar tar vi med för framtidens bygg?

Johanna Andersson, IVL & Centrum för cirkulärt byggande: Att beräkna återbrukets effekt! Johanna berättar om det nya (prototyp)verktyget för inventering av återbruksprodukter för bygg. Vidare presenterar Johanna verktyget BM 1.0, byggsektorns miljöberäkningsverktyg för byggnader, som lämpar sig även för mindre byggföretag. Verktyget baseras på livscykelanalysmetodik och gör det möjligt för en icke-expert att ta fram en klimatdeklaration för en byggnad.


11.40-12.40 LUNCH i Ekocentrums café


191126_rivning12.40-13.50 Pass 2: Framtidens materialflöden

– om cirkulärt byggande och utmaningar med fossilfritt byggande. Vad är det som “äter upp 4 jordklot” egentligen? Vi tittar även på verktyg för klimatberäkningar.

Björn Ohlén, Västarvet. Från cirkulärt byggande till linjärt – och tillbaka igen?

Ola Harald Fjeldheim, Fortidsminneforeningen, Norges erfarenhet av livsckykelanalys på befintlig (traditionell) bebyggelse 

Ulrika Lindh, Byggnadsvård Nääs. Praktiska flaskhalsar i cirkulärt byggande       

Martijn van Praagh, ÅF och RE:Source. Hur man främjar återvunnet material i konstruktioner.

Johan Felix, Chalmers och innovationsledare på RE:Source – Materialhjulet ersätter avfallstrappan!                                                          

Panelsamtal: hur gör vi rätt från början?


13.50-14.20 Fikapaus


14.20-15.10 Pass 3: Hur vill vi leva, arbeta och bo?

191126_Grow-roomSocialt byggande – ett nytt begrepp för en nygammal rörelse tar nu plats som nya aktörer på marknaden. Utmaningar och möjligheter med de nya aktörerna i staden. Boverkets rapport. Med mera!

Andreas BergströmvVD tankesmedjan Fores. Entreprenörskap och innovatörer inom bygg- och bostadsmarknaden.

Ingrid Westerfors, Coompanion och Erik Berg, Egnahemsfabriken; Socialt byggande = modernt byggande!

Filip Elland, hållbarhetschef på Castellum, om hållbarhetsrisker.

Panelsamtal: Vem bygger och för vem bygger vi? Vilka politiska styrmedel och praktiska förutsättningar behöver byggsektorn & samhället? Hur bereder vi plats för nya modeller inom byggande?

15.20-16.20 Pass 4: Smarta lösningar och innovationer

Goda exempel från Ekocentrums utställning och flera andra innovatörer presenterar sina lösningar för hållbarare byggande.

Again Nutrient Recovery presenterar sin unika metod för att använda näringen från vårt urin till växtnäring. Du kan testa toaletterna med “två hål i väggen” här på Ekocentrum, och bidra till näringsproduktionen, istället för övergödning i våra vattendrag!

Jonas Rothén, Forbo Flooring: Klimatet kräver nya lösningar!

Jonas Engverth, Indus visar sina flyttbara och stapelbara hus/kontor – framtidens flexibla byggande!

Anna Högberg från Bengt Dahlgren AB berättar om Förskolan Hoppet, Sveriges första fossilfria byggprojekt. Hur går det, vilka utmaningar ställs man inför, vilka material väljer man?

Bas Tech AB. Jonas Bengtsson. Om vikten av att ha öppen och flexibel fastighetsautomation. 

Levande Filter. Linda Ahlquist 

Foamglas. Rickard Teeriniemi och Peter Hellqvist 


191126_anslagstavla_postit_ide16.20 – 16.30 Summering av dagen och avslutande mingel, i temarum bygg 

 Invigning av det “nya” utställningsrummet om hållbart byggande.

Avslutande övning där du bidrar till framtidens hållbara byggande genom att ställa de rätta frågorna och peka på bra lösningar. De bästa bidragen kommer sedan att bli en del av vår byggutställning! Välkommen att vara en del av den!

17.00 Dagen avslutas

191126_JonasRothén_Forbo 190506_Filip Elland Castellum med flera…


Det praktiska:

Seminariet hålls i Ekocentrums lokaler på Aschebergsgatan 44 i Göteborg.

Anmäl dig senast 22 november 2019. Din anmälan är bindande, men du får givetvis överlåta din plats vid förhinder.

Deltagaravgiften är 595 kr (ex moms) vilket faktureras. I avgiften ingår både fika på för- och eftermiddag samt en lättare lunch.

PRESS/MEDIA: Om du kommer som journalist är du välkommen att notera det i meddelanderutan när du anmäler, så ackrediterar vi fritt deltagande. Ring Helen Sylvan på 0703-556892 om du har frågor kring detta!

Varmt välkommen!

Allergier? Notera i meddelanderutan!

[id=”2″ title=”true” description=”true”]

 

 

Detta event är passerat och inte längre aktuellt

Du hittar aktuella event och kurser här: Kalendarium. Är du intresserad av denna kurs specifikt, kontakta oss!

Last modified: 4 oktober, 2019