Detta event är passerat och inte längre aktuellt

Du hittar aktuella event och kurser här: Kalendarium. Är du intresserad av denna kurs specifikt, kontakta oss!

Kategorier: ,

Hur påverkas människor av buller och vad krävs för att nå en långsiktigt hållbar stad?

Trafikbuller är ett av de största miljöproblemen ur ett hälsoperspektiv enligt WHO. Trafikbuller kopplas samman med stressrelaterade hälsoproblem och efter luftföroreningar är det buller som påverkar människors hälsa mest.

150211_GMV_OljudVälkommen att diskutera och lyfta dina frågor – vad kan vi tillsammans göra för ett tystare Göteborg? Vad är viktigt vid stadsplanering av byggnader och trafik för att skapa goda ljudmiljöer? Hur påverkas människan av stadens ojlud och buller och vilka förutsättningar krävs för att nå en attraktiv och långsiktigt hållbar stad? Och hur bullrigt är egentligen Göteborg?

Det kommer vi höra akustikerna Jens Forrssén och Mikael Ögren prata om den 11:e februari  kl 16.00 – 17.30 (OBS – tiden!) när Ekocentrum och Göteborgs Miljövetenskapliga Centrum bjuder in till ett av vårens ”Miljöperspektiv” – allmänföreläsningar som tar upp aktuella frågor inom hållbar utveckling.

150211_Jens-Forssén_ChalmersJens Forssén, Docent på avdelningen för teknisk akustik vid Chalmers tekniska högskola. Jens kommer att visa på hur man kan minska trafikbuller genom god stadsplanering av trafik och byggnader genom exempelvis tysta sidor och områden.

 

 

 

150211_GMV_MikaelÖgrenMikael Ögren, Akustiker, Arbets- och miljömedicin vid Göteborgs Universitet.

Mikael kommer att prata om hur människan påverkas av buller och vi kommer att få lyssna till några exempel på stadens buller och ljud.

 

 

Ett samarrangemang mellan Ekocentrum och Göteborgs Miljövetenskapliga Centrum (GMV)

Referat från föreläsningen (pdf): Buller, (O)ljud och hälsa i den hållbara staden

Detta event är passerat och inte längre aktuellt

Du hittar aktuella event och kurser här: Kalendarium. Är du intresserad av denna kurs specifikt, kontakta oss!

Last modified: 9 januari, 2015