Detta event är passerat och inte längre aktuellt

Du hittar aktuella event och kurser här: Kalendarium. Är du intresserad av denna kurs specifikt, kontakta oss!

Kategorier:

Idag är kläd- och textilindustrin mycket miljöstörande med utsläpp vid varje steg i processkedjan, från bomullsodling till fabriksprocesser.

161116_eco-fashion

Föreläsningen tar upp hur konventionell odling och produktion av bomull sker samt vilken påverkan den har på miljö och människor, men även vilka alternativ som finns och hur vi kan vara med och påverka genom våra inköp.

161116_malin-sommano_400x600Du träffar Malin Sommanö, informatör för Eco Fashion som också är det senaste goda exemplet i Ekocentrums utställning.

Eco Fashion är en ideell förening som grundades i Göteborg i november 2010 med syfte att främja ett ekologiskt hållbart samhälle som betonar människors lika värde genom att:

– vara ett nätverk för olika aktörer och engagerade inom området för ekologiskt och etiskt hållbara kläder, textilier, accessoarer samt därtill hörande varor.
– stödja en större tillgänglighet för ekologiskt och etiskt hållbara kläder, textilier, accessoarer samt därtill hörande varor och därmed främja en hållbar konsumtion
– sprida information till den breda allmänheten om ekologiskt och etiskt hållbara kläder, textilier, accessoarer samt därtill hörande varor.

Eco Fashions ledord är Reduce, Reuse, Recycle.

Vad vill Eco Fashion?

“Vårt mål är att öka medvetenheten och kunskapen om ekologiskt och etiskt hållbara kläder/textilier samt främja tillgängligheten av detta. Medlemmarna är t.ex. miljövetare, textilingenjörer, designers, studenter, mindre textil/klädföretag med ett engagemang för miljömässigt/etiskt hållbara kläder. Flera av medlemmarna är även ”Re-designers” som syr om gamla kläder till nya för att spara på resurser. I föreningen Eco Fashion finns även många enskilda konsumenter som vill driva frågan om en hållbar klädindustri. Syftet med föreningen är också att lyfta fram eko-producenter och att informera om hållbara textilier, så att ännu fler köper hållbart producerade kläder och textilier.”

Till Eco Fashions webbplats


Du behöver inte föranmäla dig till våra onsdagskvällar, men kom i tid – välkommen!

sfr-logo_litenOnsdagskvällar på Ekocentrum genomförs under höst- och vårterminerna i samarbete med olika aktörer, alltid i syfte att öka kunskapen om hållbar utveckling. Öppet fram till kl 20.00 för alla intresserade, med fritt inträde både till föreläsningar och utställning! Passa gärna på att ta en fika i vårt ekoreko-kafé när du är här – välkommen! Onsdagskvällar på Ekocentrum är ett kontinuerligt samarbete med Studiefrämjandet Göteborg – Mölndal.

Detta event är passerat och inte längre aktuellt

Du hittar aktuella event och kurser här: Kalendarium. Är du intresserad av denna kurs specifikt, kontakta oss!

Last modified: 25 oktober, 2016