Detta event är passerat och inte längre aktuellt

Du hittar aktuella event och kurser här: Kalendarium. Är du intresserad av denna kurs specifikt, kontakta oss!

Kategorier:

Café Planet_logo_ny_2014

Välkomna till en kväll om ceremonier som verktyg till att skapa inre och yttre omställning. Johan kommer att berätta om sitt arbete och vi kommer också att göra en liten ceremoni tillsammans.

”2003 gick jag en kurs i Ekosofi i Karlstad. Den kursen och speciellt en bok av E. F. Schumacher, satte igång en förändring inom mig. Han menar att våra miljö- och samhällsproblem inte går att reda ut med yttre lösningar, utan snarare kräver en inre förvandling. Vi måste ifrågasätta hela vårt synsätt, hitta nya språk och försöka integrera hela verkligheten i samhället, detta med hjälp av myter, poesi och riter. Med andra ord göra allt vi kan för att väcka en helhetssyn på verkligheten.”

Johan Granbom är utbildad religionsvetare och skådespelare. Han leder kurser i självkännedom, naturkontakt och kreativitet. Tidigare har han publicerat två böcker och en skiva i egen regi. I vår kommer en ny bok, ”Att böja linjer och bygga cirklar”, om ett år av livsfunderingar och ceremonier.

Detta event är passerat och inte längre aktuellt

Du hittar aktuella event och kurser här: Kalendarium. Är du intresserad av denna kurs specifikt, kontakta oss!

Last modified: 9 februari, 2015